Zahrada v Kutné Hoře

 • Kutná Hora

  Soukromí vymezené domem a ohraničené zdí. Na pozemku nenajdeme téměř žádný pravý úhel. Stavby na sebe navazují tak, jak kdysi samovolně vyrostly z potřeby stavět, bez předchozího celkového plánu. Kutná Hora je pozoruhodné město. Hluboká historie, vrstevnatost a tajemnost se v jejím srdci objevuje na každém kroku. Na místě, kterým se zde zabýváme, stála kdysi synagoga. Později ho tehdejší majitelé doslova obrátili vzhůru nohama v domnění, že najdou starý židovský poklad. Nyní na tuto půdu vstupujeme my, abychom přidali další novou vrstvu.

  Pozemek je rozdělený na dvě části. První část tvoří nádvoří, prostor, kterým přicházíme k domu. Hlavním motivem je přímá cesta, která spojuje vjezdovou bránu a vstupní portál domu. Na nádvoří je možnost parkovaní aut a krytá cesta z garáže k nově navržené výtahové věži. Druhá část je od první oddělena zdí - je to zahrada v zahradě, odpočinkové místo. Cesta procházející od vstupních domovních dveří k altánu se klikatí a tomu, kdo po ní prochází, nabízí celou řadu vjemů. Altán je volná dřevěná variace na stodolu. Odkazuje se na stodolovitou stavbu staré židovské synagogy, která na tomto vyvýšeném místě stávala. Odsud se nám naskytne ideální výhled na celou zahradu až ke vstupnímu portálu do domu. Schodová topografie, která vyrovnává historický terénní schod, tvoří významný prostorotvorný motiv zahrady. Stupně profilují reliéf geometrické krajiny, vytvářejí v některých místech schody, někde lavici pro sezení, nebo se zahlubují, aby zformovaly jezírko. Tímto křivolakým kamenným světem prorůstá na několika místech zeleň, vytvářející stín a optické clony směrující pohled.

  Atmosféra této zahrady by, podle našich představ, měla být komorní a plná. Měla by se střídat stinná zákoutí se stromy s místy zalitými slunečním světlem. Měla by zde být slyšet voda proudící mezi kameny. Měla by být bohatá na pohled i na dotyk, s povrchy proměňujícími se v různých druzích a tvarech kamene, dřevěných palub a oáz rostlin. Jako by byl nahuštěný a koncentrovaný princip samotného okolního historického města otisknut na tuto malou a křivolakou parcelu. 

  Studie: 2014

   

 • Celkový pohled na odpočinkovou část
 • Stupňovitá topografie terénu
 • Zahradní altán
 • Odpolední atmosféra altánu
 • Pohled do nádvoří
 • Rekonstruované průčelí domu s výtahovou věží
 • Krytá cesta z garáže k domu