Depozitáře NTM IV.

Centrální depozitární hala 04 NTM disponuje ve dvou podlažích velkoprostorovými sály, které slouží k uložení objektů automobilového průmyslu a předmětů strojírenské povahy. Další halové prostory jsou zařízeny standardním fixním i pojízdným systémem pro ukládání exponátů a některých trojrozměrných sbírek tak, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí generace, vědecky zkoumány a zároveň využívány k šíření vědomostí prostřednictvím expozic a krátkodobých výstav.

Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti a zajištění stability vnitřního klimatu. Dvojité opláštění z „těžké“ železobetonové konstrukce přirozeným stavebním způsobem zajišťuje dodržení předepsaných parametrů vnitřního klimatu podle charakteru uložených exponátů a snižuje potřebu využití energeticky náročných technologií pro provoz budov a důsledné energetické a funkční zónování.

V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení haly 04 na již dokončené haly z roku 2006 a 2009 a 2012. Idea hangárových staveb na zelené louce tak, jak je možné vidět na obrazech milovníka techniky, malíře Kamila Lhotáka, se stala inspirací pro celkový vzhled areálu, který se krok za krokem naplňuje.

Realizace 2023

Fotografie: Katuše Krejčíková

 • Exterier, hala 04
 • 1 NP - a
 • 1 NP - b
 • 1 NP - c
 • 1 NP - d
 • 1 NP - e
 • 1 NP - f
 • 2 NP - a
 • 2 NP - b
 • 2 NP - c
 • _B3A5893_3V