Terasy Kozinka

 • Hradec Králové

  Stará přístupová cesta od soutoku Labe s Orlicí, která po staletí protínala městský fortifikační systém, procházela obranou věží nazývanou „Kozinka“. Postupná koncentrace nové výstavby do hradebního pásu neustále posouvala průběh této cesty severním směrem. V 1. pol . 20. století vznikly v těchto místech první městské sady a cesta zvaná „Kozinka“ se stala jejich součástí.

  Koncepce obnovy tohoto místa vychází z myšlenky odstranění komunikačních a pohledových bariér a zachování návaznosti na komunikační systém města a hlavní pěší trasy. Spojení dvou výškových úrovní mezi přístupem na Velké náměstí a prvním městským okruhem udržuje vizuální kontakt s okolím – v tomto místě došlo k otevření a uvolnění uličního profilu po celé délce. Schodiště vystupuje po jednotlivých úrovních a sleduje průběh lomené křivky. Kamenné mezipodesty jsou doplněny lavicemi pro odpočinek. Preferováno je použití původních cihelných konstrukcí. V současné době se jedná o velmi frekventovanou komunikaci, která je hojně využívána obyvateli i návštěvníky města.

  Realizace: 2008

  Foto: Miroslav Beneš 

   

 • Nástup z ulice ČSA
 • Pohled směrem k děkanství
 • Pohled z horní úrovně
 • Celkový pohled na schodiště
 • Situace