Obnova Sboru kněze Ambrože

 • Hradec Králové

  Sbor kněze Ambrože církve československé husitské je součástí širšího komplexu budov, které byly v Hradci Králové postaveny podle návrhu prof. Josefa Gočára ve třicátých letech 20. století. Svým stylem se naprosto odlišuje od podobných staveb z předcházejícího období. Je ukázkou vyzrálého architektonického výrazu, ke kterému autor dospěl v průběhu své tvorby a který tak významně poznamenal hradecké prostředí. Celý komplex vytváří uzavřený blok, který je tvořen budovami biskupství a farářstvím církve, kolumbáriem a kostelem s věží. Dominantním prvkem je hranolovitá zvonice umístěná v těžišti stavby, která tvoří zakončení a vyvrcholení dálkových pohledových os.

  Celková oprava byla vedena snahou obnovit původní vzhled povrchů detailů a výrobků použitých na této stavbě ve třicátých letech minulého století. V rámci řešení interiéru však bylo na základě požadavků vlastníka a zároveň uživatele stavby přistoupeno k úpravě presbytáře. Tato nová úprava reaguje na současné liturgické požadavky církve a nové využívání tohoto církevního prostoru.

  Realizace: 2002

  Fotografie: Miroslav Beneš

 • Zvonice
 • Pohled z presbytare do hlavni lodi
 • Nova uprava presbytare