Jižní terasy

 • Hradec Králové

  Myšlenka vybudování historické zahrady na svahovitém terénu mezi Bono publicem
  a Gočárovým schodištěm představuje značný estetický potenciál. Základní ideou našeho řešení bylo vytvořit uzavřený parkový prostor přístupný několika vchody a sloužící veřejnosti k pasivní rekreaci. Důstojný doplněk zrekonstruovaných historických objektů,na něž navazuje a současně místo poskytující příjemné pohledy na zajímavé výsadby při posezení na navzájem propojených terasách.

  Komorní „okrasné zahrady“ jižních teras tvoří samostatné funkční celky. V části přilehlé k Bonu publicu jsme navrhli pravidelně řešené rosarium s využitím historických odrůd růží. Střední část s lavičkami k posezení má detailní květinovou výsadbu ornamentálního charakteru doplněnou převislými a pnoucími rostlinami, které částečně pokrývají opěrné zdi. Horní terasa je převážně dlážděná, s tvarovaným buxusem a keřovou výsadbou pro zvýšení intimity posezení ve venkovní kavárně se zázemím v jezuitské koleji. Na svahu u Gočárova schodiště byly v pravidelném rastru liniových výsadeb použity malokorunné dřeviny s kompaktním tvarem. Pobyt v zahradách zpříjemňují také architektonické prvky jako fontány a altán.

  Realizace: 2011

  Fotografie: Katuše Krejčíková

 • Spodní promenádní cesta
 • Stěna pro popínavé rostliny
 • Detail úpravy terasové meziúrovně
 • Detail s vodním prvkem
 • Pergola
 • Pergola - detail
 • Detail fontány ve střední části teras
 • Spojovací schodiště
 • Kašna v horní úrovni