Obnova kaple sv. Klimenta

 • Hradec Králové

  Kaple sv. Klimenta v Hradci Králové je pokládána za jeden z nejstarších kostelů v Čechách. Písemné prameny se zmiňují o kapli od začátku 12.stol. Původní stavba z knížecích dob byla několikrát přestavěna. Současná podoba kaple je připisována Janu Blažeji Santinimu Aichlovi, který ji upravil na začátku 18.stol. První mše po této přestavbě zde byla sloužena v roce 1717.

  Celková obnova kaple, která proběhla v letech 1995 – 1999 byla zaměřena na odstranění závažných stavebních poruch a zároveň na celkovou rehabilitaci interiéru a exteriéru stavby. V kapli byla provedena úprava povrchů, architektonických detailů a barevnosti. Kompletně byl restaurován stávající mobiliář a doplněno nové vybavení – obětní stůl, sedes, ambon. Ke kapli byla navržena a přistavěna nová zákristie, která poskytuje zázemí pro konání bohoslužeb. Žluto bílá barevnost použitá na fasádě podtrhuje příslušnost světce k vatikánskému státu a jeho titul jako nejvyššího představitele církve.

  Realizace: 1999

 • Sv.KLiment
 • Západní průčelí
 • 1999 Obnova kaple sv
 • Návrh svítidla