Hospic pro Hradecko

 • Stěžery

  Stavba je navržena v jednoduchém funkčním provedení s civilní poetikou. Jednoduchosti řešení odpovídá i zvolená dispozice se symbolickým dvorem s kaplí a navazujícími pavilony. Civilnost je v návrhu přítomna i v jemnosti a přirozenosti použitých materiálů. Základním východiskem pro náš architektonický návrh byla úvaha nad tématem kontextu - vzájemné ovlivnění, které vychází z daného místa, snaha propojit novou stavbu s prvky a jevy z nejbližšího okolí tak, aby vznikl přirozeně působící komplex. Naší snahou bylo, aby stavba, kterou zde nově umísťujeme, podpořila charakter místa a dala základ novému „geniu loci“, který bude s tímto místem spojený. Zároveň jsme se snažili vytvořit stavbu, která se svým charakterem bude obracet spíš do sebe, bude se „zvnitřňovat“. Svou „dvorcovou“ strukturou nás inspirovala architektonická typologie klášterních komplexů orientovaných kolem centrálního vnitřního prostoru, „rajského dvora“. Ten bývá z pravidla lemován ambity, které kromě své komunikační funkce spojují vnitřní prostory s dvorem a navozují atmosféru zklidnění a vnitřního soustředění. Další inspirací byly sedlové střechy, které se dnes vyskytují téměř u všech staveb na okolních pozemcích.

  Zpracování všech těchto prvků je v návrhu technologicky, materiálově i výrazově moderní a funkčně jednoduché. Samotná stavební podstata návrhu sleduje myšlenku s přírodou spjaté přirozené architektury, jejíž provozní přednosti se projeví během dlouhodobého užívání.

  Soutěžní návrh 2020

 • web_viz_02
 • web_viz_01
 • web_viz_03
 • web_viz_04
 • web_viz_05
 • web_viz_06
 • web_viz_07
 • web_viz_08