Únor 2024 – Architekti spojených ateliérů ARN STUDIO a architekti chmelík & partneři v naplněném královéhradeckém kině Centrál představili veřejnosti koncept Živého náměstí.

 

Leden 2024 – Eliptický vstupní pavilon depozitárního areálu NTM v Čelákovicích je dokončen dle našeho návrhu a připravený k užívání.

 

Leden 2024 - Architekti spojených ateliérů ARN STUDIO a architekti chmelík & partneři na tiskové konferenci představili celkový koncept obnovy Velkého náměstí v Hradci Králové pod názvem Živé náměstí.

 

Listopad 2023 – Internetový portál o architektuře ARCHIWEB publikoval Novou schránu pamětní knihy padlých československých letců R.A.F. z let 1939–1945, která je umístěná ve Schwarzenberské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Návrh této drobné interiérové architektury pochází z „dílny“ ARN STUDIO.

 

 

Listopad 2023 – Internetové platformy INTRO TV a ARCHIWEB distribuují Rozhovor s Otakarem Binarem, který vznikl v produkci ARN STUDIO.

 

Říjen 2023 – Domácí rada Klubu za starou Prahu sleduje osudy budovy bývalé pobočky České spořitelny v Kutné Hoře (autor Jiří Krejčík/ARNSTUDIO)a své názory vyjádřila vydáním Stanoviska a publikováním ve věstníku číslo 2–3 / 2023. Z úvodní anotace: „Ačkoliv Klub Za starou Prahu nemá ve zvyku zasahovat do památkových událostí mimo Prahu, učinil v uplynulém období několik výjimek, které se týkaly výrazných kauz precedentního charakteru s celostátním dopadem. Po nesouhlasu s destruktivní přestavbou památkově chráněného tzv. německého kulturního domu v Českých Budějovicích, ke které se vyjadřoval na konci minulého roku, nyní zaměřil svou pozornost na dění v Kutné Hoře. Projekt přestavby budovy bývalé České spořitelny totiž zahrnuje hned dvě důležitá obecnější témata – ochranu integrity památky Světového dědictví a také dosud zcela neprobádanou otázku památkových hodnot architektury devadesátých let dvacátého století.“

 

Říjen 2023 – Těší nás, že jsme mohli být v souvislosti s obnovou horského hotelu a televizního vysílače na Ještědu součástí seriálu Architektura 58-89, který vysílala Česká televize.

 

Říjen 2023 – 18. října se ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov v Praze uskutečnila přednáška architektů Jiřího a Michala Krejčíkových s názvem Narativní autenticita: Existující příběhy v existujících strukturách.

Přáním mnoha architektů může být práce na návrhu, který začíná prázdným papírem, bez jakýchkoliv limitů. Často se však hned na počátku setkáváme s něčím, co má už daný tvar, styl a historii. Z architekta, designéra se tak stává někdo jako kurátor, který vybírá a pozorně analyzuje, co použít nebo co naopak odebrat. Jakým způsobem kombinovat a co přidat, aby výsledek byl smysluplný. Mezi stávající strukturou a nově přidanou energií ve formě nové struktury by měl vzniknout harmonický dialog, synergie. Cílem je zachování kontinuity s tím, co už existuje a plné využití potenciálu místa, předpoklad vzniku mnohovrstevnatého prostředí pro život.

 

Říjen 2023 – K příležitosti konání Memoriálu Oktaviána Kinského na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou byly uvedeny do provozu opravené části zámeckého komplexu. Velice nás těší, že jsme mohli přispět realizací nové designové brány, která současným tvaroslovím rozvíjí podobu v areálu již existujích historických bran.

 

Září 2023 – Zveřejnili jsme dokončený video-rozhovor s Otakarem Binarem, autorem výjimečného interiéru Ještědu. Rozhovor byl natočený v létě 2021 k příležitosti výročí 55 let od položení základního kamene televizního vysílače a horského hotelu na Ještědu a vznikl v produkci ateliéru ARN STUDIO. Je doplněný výkresy a fotografiemi z archivu autora a netradičními záběry interiéru Ještědu se zaměřením na velký detail, který má právě k interiéru přímý vztah. [Rozhovor je možné shlédnou na našem webu v záložce Publikace nebo na platformě Vimeo.]

 

Září 2023 – Ve čtvrtek 21. září byly v refektáři Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023. Ateliér ARN STUDIO má mezi oceněnými dvě realizace: Přeměnu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře na novou městskou knihovnu a novostavbu Depozitární haly CD04 v Čelákovicích pro NTM.

 

Květen 2023 – Architektonické ateliéry ARN STUDIO a architekti chmelík & partneři se rozhodli spojit své síly, tvůrčí nasazení a odbornost s cílem pozvednout historické centrum domovského Hradce Králové na architektonickou úroveň velkých evropských měst.

 

Duben 2023 - Ve čtvrtek 20.dubna byla v depozitárním arelálu NTM v Čelákovicích slavnostně uvedena do provozu nová moderní hala CD04, která byla realizována podle projektu našeho studia. Slavnostního střihání pásky se zúčastnil také ministr kultury Martin Baxa. 

 

PF 2023

 

Listopad 2022 – fest 26 - V rámci cyklu přednášek na Fakultě stavební a architektury, PO – Opole v Polsku vystoupil Michal Krejčík (ARN STUDIO) s přednáškou věnující se problematice paměti místa a genia loci.

  

Listopad 2022 - V pražské katedrále sv. Víta proběhlo slavnostní odhalení Knihy padlých československých letců, kteří bojovali v rámci Britského královského letectva, Royal Air Force. Tento památník byl zhotoven po roce 1989 v provizorní podobě a nyní, v předvečer výročního Dne ukončení První světové války, dostal důstojnou adjustaci formou prezentace v nové schráně pro pamětní knihu, vytvořené podle návrhu ARN STUDIA.

 

 

Říjen 2022 - VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY - Další z veřejných diskusí z nádražní haly v Bubnech řešila, jak lze v plánování města využít paměť místa. Nad otázkami o práci s identitou metropole a jejím přenosem z tradiční do nové čtvrti diskutovali Petr Hlaváček, náměstek primátora pro rozvoj Prahy, Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7, Michal Krejčík, architekt Památníku ticha a Pavel Štingl, vedoucí autorského týmu místa paměti na nádraží Bubny. 

 

Červen 2022 - KNIHOVNA KUTNÁ HORA se otevřela čtenářům. Nové sídlo našla v budově bývalé základní školy J. A. Komenského Na Náměti, kam se přestěhovala z nevyhovujících stísněných prostor. Náročná rekonstrukce budovy podle architektonického návrhu ARN STUDIA probíhala čtyři roky. 

 

Květen 2022 – Památník ticha zahájil 18.5. svou účast na festivalu OPEN HOUSE veřejnou diskusí o koordinaci veřejného prostoru v okolí nádraží Bubny. Architekti ARN STUDIA představili koncepci budoucího veřejného prostoru mezi nádražním peronem a budoucím kolejovým tělesem rychlodráhy na Kladno. Architekt Michal Bartošek (IPR Praha) pohovořil o procesu dokončování Metropolitního plánu. Lenka Burgerová (radní pro územní rozvoj Prahy 7) v souvislosti s vyhlášením vítězného návrhu na novou budovu Vltavské filharmonie informovala o aktuálním stavu přijetí nové územní studie Bubny-Zátory.

 

Květen 2022 – V prostorách křížové chodby pražského Karolina byla zahájena výstava Památníku ticha NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK, která k 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha přináší dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora. Na scénickém zpracování výstavy se podílelo i naše studio.

 

Březen 2022 – Jistoty v nejisté budoucnosti - diskuse v rámci doprovodného programu k výstavě Architektura 58–89 pořádané v CAMPu Praha (v rámci projektu, který se zabývá českou předrevoluční architektonickou scénou). Naším tématem byla obnova hotelu a televizního vysílače Ještěd, zejména z pohledu možností rekonstrukce historických budov a limitů, které jsou s nimi spojeny.

 

Březen 2022 - Březnové číslo magazínu Forbes otisklo rozhovor s Michalem Krejčíkem o připravované obnově televizního vysílače a hotelu Ještěd.

 

Březen 2022 - V pražském Centru architektury a městského plánování CAMP byla 1.března představena nová kniha Architektura 58–89, která vznikla pod editorským vedením Vladimira 518. Spolu se křtem publikace proběhla i vernisáž navazující výstavy. Program doprovází monumentální audiovizuální instalace dobových fotografií, 3D modelů a dokumentárních záběrů. Náš ateliér poskytl 3D model Ještědu, který byl výtvarně zakomponován do audiovizuální smyčky.

 

Únor 2022 – časopis ESTATE se ve svém únorovém čísle v rubrice Design zaměřil na nejzajímavější architektonické a designové počiny mezi českými kostely a kaplemi. Mezi citované příklady byla zařazena i naše úprava presbytáře v katedrále sv.Vita v Praze včetně nového autorského liturgického mobiliáře. 


 

 

Únor 2022 - V únorovém čísle MF Dnes pro Liberecký kraj vychází článek o našem přístupu k nesnadné obnově vysílače na Ještědu a o jeho ještě náročnější realizaci.

 

V roce 2021 uplynulo 30 let od vůbec první realizace architekta Jiřího Krejčíka, zakladatele ateliéru ARN STUDIO. Jednalo se o novostavbu horské chaty Malá Renerovka ve Strážném, která původně sloužila jako rekreační objekt České spořitelny. 

 

Prosinec 2021 - První polistopadový prezident, disident, dramatik a humanista VÁCLAV HAVEL navždy odešel před deseti lety 18. prosince 2011. Tuto osobnost si připomněla TUL v Liberci na svých webových stránkách střípky z jeho návštěv v letech 1999, 2003 a 2009 - tenkrát s projektem Vize pro Prahu Václava Havla. Studenti se zabývali využitím zhruba dvoukilometrového pozemku zahrnujícího Lumbeho a Královskou zahradu, Chotkovy sady, stadion Sparty a Letnou až po restauraci Brusel. Na své dojmy z představení studentských návrhů zeleného koridoru zde zavzpomínal i tehdejší student Fakulty umění a architektury TUL Michal Krejčík (člen našeho týmu), který zpracovával Vizi pro Prahu Václava Havla v ateliéru profesora Suchomela. Jeho horizontální mrakodrap Krokodýl na Letné, získal v roce 2010 školní kultovní cenu FUA TUL Ještěd F Kleci za nejlepší projekt semestru a nejlepší urbanistické řešení. Brána na Letnou – Revival, alias Národní knihovna, kterou Michal Krejčík zpracoval jako bakalářskou práci, byla na univerzitě oceněna Cenou rektora TUL. Celý projekt je dnes uložen v Knihovně Václava Havla.

 

Říjen 2021 – Svaz historických měst a obcí uspořádal v Poděbradech konferenci na téma NOVOSTAVBY V HISTORICKÉM PROSTŘEDÍ. Jedním z oslovených bylo také naše studio, které na konferenci prezentovalo příspěvek o našem přístupu k této problematice v architektonické praxi. 

 

Září 2021 – Arcibiskupství pražské převzalo do užívání novou knihovnu v arcibiskupském paláci v Praze vytvořenou podle architektonického návrhu našeho studia. Osobité architektonické zpracování a vysoký standard zpracování vnitřního vybavení odpovídá požadavkům na reprezentativní prostor určený také pro významná setkání. Nyní zbývá už jen dovybavit knihami a obrazy.

 

Září 2021 – 21.9. uplynulo 48 let od otevření Ještědu veřejnosti. K té příležitosti náš ateliér společně s redakcí internetového časopisu o architektuře Stavbaweb připravil několik tematických a odborných článků.

  

Červenec 2021 - U příležitosti 55. výročí položení základního kamene horského hotelu a televizního vysílače na Ještědu jsme natočili ROZHOVOR Michala Krejčíka S ARCHITEKTEM OTAKAREM BINAREM, autorem původního návrhu interiéru. 

 

Červen 2021 – V letním dvojčísle časopisu STAVITEL vychází článek o přípravě obnovy vysílače na Ještědu, a to se zaměřením na technologie a konstrukce. 

 

Květen 2021 - Národní technické muzeum i v době koronavirové epidemie pokračuje v úsilí o zlepšení podmínek pro uchování a prezentaci sbírek. V depozitárním areálu v Čelákovicích zahájilo stavební práce na čtvrté moderní depozitární hale. Ve čtvrtek 13. května za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka proběhlo SLAVNOSTNÍ POKLEPÁNÍ NA ZÁKLADNÍ KÁMEN. 

 

Květen 2021 - -Výstava v dvoraně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Malostranském náměstí v Praze představuje projekt obnovy areálu kostela sv. Václava na Chloumku. 

 

Duben 2021 – Hradecký regionální magazín SALONKY otiskl ve svém dubnovém čísle rozhovor s architekty Jiřím a Michalem Krejčíkovými na aktuální téma rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové. Celý rozhovor lze najít na adrese salonkyhk.cz.

 

Duben 2021 – Internetový časopis o architektuře StavbaWEB odprezentoval náš návrh nové Kaple sv. Ludmily, která by měla být vybudována v areálu Letiště Václava Havla v Praze u příležitosti 1100. výročí sv.Ludmily. 

 

Leden 2021 – ČT1, Události v regionech. VÝSLEDKY PRŮZKUMNÝCH VRTŮ, které zkoumaly podzemní vrstvy Velkého náměstí v Hradci Králové, potvrdily, že koncepce podzemního parkování, tak jak byla navržena ve studii architektů z ARN STUDIA, je vhodná a realizovatelná, a to i z pohledu minimalizace vlivu výstavby na hustě zastavěné okolí.

 

Listopad 2020 – Počátkem měsíce zahájila specializovaná firma na Velkém náměstí v Hradci Králové GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, jehož cílem je určení struktury podzemních vrstev v oblasti, kde je prověřována možnost výstavby podzemního parkoviště. Již první sondy ukázaly, že složení vrstev pod náměstím je jiné, než se očekávalo.

 

Srpen 2020 – Český rozhlas Hradec Králové – rozhovor s architekty Jiřím a Michalem Krejčíkovými o rekonstrukci Velkého náměstí v Hradci Králové, která by z něj konečně udělala něco jiného, než parkoviště.

 

Červen 2020 – Televize V1 Hradec Králové odvysílala živý rozhovor na téma PARKOVÁNÍ POD VELKÝM NÁMĚSTÍM. Hosty byli primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek a architekt Jiří Krejčík .

 

Červen 2020 – ČT 1 události v regionech odvysílala rozhovor s Jiřím Krejčíkem o připravovaném záměru podzemního parkování na Velkém náměstí v historickém centru Hradce Králové.

 

Červen 2020 – hradecý DENÍK otiskl rozhovor architektů Jiřího a Michala Krejčíkových o připravované obnově vysílače a horského hotelu Ještěd a o studii podzemního pakrování na Velkém náměstí v Hradci Králové.

 

Červen 2020 – Tisková konference Krajského úřadu libereckého kraje k dokončení architektonické studie obnovy vysílače a horského hotelu Ještěd včetně prezentace studie autory.

 

PF 2020

 

Duben 2019 – Úspěšnou obhajobou doktorandské práce zakončil Michal Krejčík svá studia v doktorském studijním programu na Škole architektury AVU v Praze.

  

Únor 2019 - ARN STUDIO převzalo 8.února na slavnostním vyhlášení ve Frankfurtu nad Mohanem ocenění German Design Award 2019 - Special Mention. Získalo ho za architektonický návrh úprav interiéru presbytáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 

Únor 2019 – TACTUS SACRORUM – S radostí představujeme nejnovější publikaci ARN STUDIA, která textem, fotografiemi i architektonickými výkresy přibližuje práci našeho týmu na nové úpravě presbytáře v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 

Prosinec 2018 - V internetových časopisech EARCH a StavbaWEB jsou publikovány naše projekty Úprava presbytáře v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha a Revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha.

 

Listopad 2018 – Byly zveřejněny výsledky mezinárodní soutěže GERMAN DESIGN AWARD 2019. V kategorii architektonický interiér získává ARN STDUDIO ocenění Special Mention za projekt Úprav presbytáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

 

Duben 2018 - ČAS NA NADČASOVÉ - sborník přednášek z konference o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která proběhla v Praze v listopadu 2017 a které jsme byli spoluorganizátory. Sborník vydává Arcibiskupství pražské ve spolupráci s ARN STUDIEM.

 

Duben 2018 – GERMAN DESIGN AWARD 2019 - Projekt Úpravy presbytáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zařadila výběrová komise ve Frankfurtu nad Mohanem mezi nominované do mezinárodní soutěže GERMAN DESIGN AWARD 2019.

 

Duben 2018 – LITOMYŠL, HLAVNÍ MĚSTO SOUČASNÉ ČESKÉ ARCHITEKTURY – V Malé galerii expozice Architektura, stavitelství a design Národního technického muzea v Praze byla otevřena výstava Davida Vávry a Petra Volfa, která představuje město Litomyšl jako významné centrum současné české architektury. Mezi prezentovanými projekty je také náš realizovaný projekt galerie s depozitářem White Gallery.

 

Listopad 2017 – KONFERENCE O KATEDRÁLE – Naše studio bylo spoluorganizátorem tématické konference, která se zaměřila na vývoj katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze v průběhu 19. a 20. století až po současnost. V rámci této konference proběhla prezentace našich prací realizovaných v interiéru katedrály.

 

Říjen 2017 – BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY 2017 – V pondělí 16.10.2017 se uskutečnilo na nádraží v Bubnech připomenutí výročního dne prvního transportu pražských občanů židovského původu vypraveného z Prahy. V rámci programu akce byla slavnostně představena koncepce architektonické studie proměny Nádraží Bubny na Památník ticha - vernisáž výstavy v The Chemistry Gallery zahájila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, náměstek generálního ředitele SŽDC Tomáš Drmola, radní pro územní rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová a členové odborné poroty výběrového řízení na architekta.

 

Září 2017 – Kniha OBNOVA KOSTELA SV. VÁCLAVA NA CHLOUMKU. U příležitosti konání Svatováclavské pouti na Chloumku vydal Spolek na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku knihu mapující historii, současnost a zejména chystaný záměr obnovy kostela a celého chloumeckého areálu. Po slavnostním žehnání knize a projektu biskupem Janem Vokálem byla účastníkům pouti prezentována architektonická studie obnovy, která vyšla z pera naší kanceláře.

 

Srpen 2017 – Vyhodnocení srovnávacích studií OBNOVY HORSKÉHO HOTELU A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE JEŠTĚD. Po prostudování všech návrhů předložených do architektonické soutěže na návrh obnovy této národní kulturní památky vybrala odborná komise pro spolupráci na tomto projektu náš ateliér ARN STUDIO.

 

Červenec 2017 - Dne 21.7. byla slavnostně podepsána smlouva mezi Ministerstvem kultury ČR, zastoupeným ministrem Danielem Hermanem a Národním technickým muzeem o realizaci projektu, jehož záměrem je vybudování nové moderní haly pro sbírkové předměty. V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení budovy na již dokončené haly z předchozích let, které vyšly z dílny ARN STUDIA.

 

Červenec 2017 - Ideový záměr revitalizace nádraží Bubny na Památník ticha zpracovaný naší kanceláří uspěl v architektonické soutěži a byl vybrán jako nejvhodnější z podaných návrhů.

 

Květen 2017 - Časopis ERA21 otiskl recenzi Michala Krejčíka k výstavě Architektura VII. dne, kterou uvedlo pražské Centrum současného umění DOX. Výstava dokumentovala polské kostely postavené v 80. letech 20. století.

 

Únor 2017 - Na základě výzvy pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky byl uveden do života projekt postavení nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Do poradního orgánu Nadačního fondu Svatovítské varhany byl jmenován jako člen výtvarně-architektonické sekce i arch. Jiří Krejčík.

 

Únor 2017 - V internetových časopisech EARCH a StavbaWEB je prezentován náš projekt revitalizace areálu kostela sv. Václava na Chloumku: Po-nořit se Do-času.

 

PF 2017

Říjen 2016 – Po nedávném předání objektu JIŘSKÉHO KLÁŠTERA na Pražském hradě církvi se chystá jeho rekonstrukce pro nové využití. V září t.r. byly zahájeny přípravné práce, jejichž koordinaci provádí ARN STUDIO. Zpravodaj pražské arcidiecéze č.9/2016 uveřejnil na toto téma rozhovor s arch. Jiřím Krejčíkem.

 

Květen 2016 – Kutnohorské listy otiskují článek o projektu nové městské knihovny v Kutné Hoře podle architektonického návrhu zpracovaného ateliérem ARN STUDIO.

 

Prosinec 2015 – Arcibiskupství pražské vydalo NOVOROČNÍ PŘÁNÍ s motivem detailu hlavního oltáře katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze s plastikou Madony s dítětem. Fotografii pro arcibiskupství pražské vytvořila Katuše Krejčíková (ARN).

 

2.12.2015 – V Husově ulici v Praze proběhl slavnostní KŘEST KATALOGU k výstavě „Skromnost i majestát, historie a kultura Středočeského kraje“.

 

Říjen 2015 – ARCHITEKT, časopis Obce architektů, ve svém říjnovém čísle otiskl článek věnovaný výstavě „Skromnost i majestát, historie a kultura Středočeského kraje“, která byla realizována v Chengdu v Číně podle architektonického návrhu našeho studia.

 

9.9.2015 - HUMILITY & MAJESTY, Sichuan Museum, Chengdu, Čína. Slavnostní vernisáží byla zahájena reprezentativní výstava Středočeského kraje "Skromnost i majestát", která má představit českou kulturu a naši národní i regionální identitu. Expozici připravila Galerie Středočeského kraje (GASK) v čele s vedoucím kurátorem Richardem Drurym. Autorem architektonického řešení je Michal Krejčík (ARN STUDIO).

 

30.8.2015 - HUMILITY & MAJESTY, Sichuan Museum v Chengdu, Čína - podle architektonického návrhu Michala Krejčíka(ARN STUDIO) probíhá instalace výstavy o historii a kultuře Středočeského kraje.

 

14.5.2015 - v již XIII. ročníku národní soutěže muzeí GLORIA MUSAEALIS 2014 se na 1. místě v kategorii Muzejní výstava roku umístila Galerie Středočeského kraje – GASK s projektem „Stavy mysli – Za obrazem“ (autor Richard Drury). Jedná se o novou stálou expozici GASK v jezuitské koleji v Kutné Hoře, která se svým pojetím zásadně liší od jiných předchozích a je situována do výstavních prostor k této příležitosti nově upravených podle návrhu ARN studia.

 

2.3.2015 – při příležitosti 20. výročí působení Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci se tato fakulta prezentovala v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze výstavou tří absolventů oborů architektury, designu a umění. Autory instalace prezentující smyslové a ideové motivy vnímání prostoru jsou Richard Loskot (výtvarník) a Michal Krejčík (architekt).

 

11.10.2014 - WHITEBOX v Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře hostí esenciální instalaci diplomového projektu Michala Krejčíka "Do Nebe skrze Kámen". Výstava byla slavnostně zahájena v rámci podzimního maratonu vernisáží v GASK.

 


30.9.2014 - KNIHOVNA HROU. Původní iniciativa a snaha o znovunalezení významu chátrající budovy bývalé školy v centru Kutné Hory se nyní změnila v projekt pro stavební povolení. ARN STUDIO je u toho už od prvních úvah.

 

2.8.2014 - SVATOZÁŘ. Město Hostinné uvedlo do provozu zastřešení pódia na nádvoří františkánského kláštera realizované podle návrhu ARN studia.

 

29.7.2014 - Provádíme detailní PRŮZKUM PRESBYTÁŘE katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze pro naši současnou práci na návrhu jeho úprav.

 

17.6.2014 - "PŘEKLADY SYMBOLICKÝCH FOREM ANEB PROMĚNY POSVÁTNÝCH KOMPONOVANÝCH PROSTORŮ" - téma doktorandské práce Michala Krejčíka na AVU.

 

Červen 2014 - WHITE GALLERY v Osíku u Litomyšle vydala pohlednici s fotografií, jejíž autorkou je Katuše Krejčíková.

 

14.6.2014 - Výstava Petra Kvíčaly ZIG ZAG ve White Gallery v Osíku u Litomyšle expandovala z galerie do venkovního land artu.

 

30.5.2014 - KONFERENCE DOSTUPNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ PRO HANDICAPOVANÉ. Jiří Krejčík přednášel o bezbariérových úpravách v prostorách Galerie středočeského kraje a v přilehlých zahradách.

 

24.5.2014 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE GASK, která byla po některých necitlivých zásazích v minulosti opět navrácena do podoby podle původního návrhu ARN studia. Autorem nové stálé expozice je Richard Drury.

Duben 2014 - Vychází kniha KRÁLOVÉHRADEČTÍ BISKUPOVÉ A JEJICH REZIDENCE,kde se mimo jiné pojednává o stavebních úpravách biskupské rezidence provedených v 90. letech 20. století, které autorsky navrhoval arch.Jiří Krejčík.

 

21.3.2014 - OCENĚNÍ. ARN studio získalo cenu v architektonické soutěži o návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Hradci Králové.

5.2.2014 KOSTEL ARCHANDĚLA MICHAELA pod záštitou kardinála Dominika Duky získal jako jeden ze dvou vybraných projektů v České republice nabídku na finanční podporu realizace od americké nadace.

 

11.10.2013 - HRADEC OPRAŠUJE GOČÁROVY PLÁNY. ČT art odvysílala rozhovor s Jiřím Krejčíkem o možné realizaci projektu městské galerie v Hradci Králové od Josefa Gočára z 30. let 20. století.

 

9.10.2013 - Diplomový projekt MIchala Krejčíka "DO NEBE SKRZE KÁMEN" byl vystaven v rámci mezinárodního architektonického festivalu Architecture Week 2013 v Jiřském klášteře na Pražském hradě.

7.10.2013 - Diplomový projekt Michala Krejčíka "DO NEBE SKRZE KÁMEN" byl opublikován mezinárodním internetovým časopisem Designboom.

 

 

Drobné perly české architektury

Prosinec 2012 - Vychází kniha DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY. Mezi cca 140 stavbami je zařazena i White Gallery z portfolia ARN studia.

 

27.9.2012 - Regionální muzeum v Chrudimi slavnostně otevřelo novou EXPOZICI PLAKÁTŮ ALFONSE MUCHY, která byla realizovaná podle vývarného návrhu ARN studia.