Diecézní knihovna

 • Hradec Králové

  V roce 1775 převzal budovy jezuitské koleje a seminář vojenský erár. Ten zde působil až do začátku devadesátých let 20. století. V roce 1991 byl celý areál opět vrácen do vlastnictví církve.

  Záměr zrenovovat a upravit spojovací křídlo bývalé jezuitské koleje pro provoz diecézní knihovny byl již od samého počátku součástí celkového záměru. Naším společným záměrem bylo obnovit jej do podoby, jaké mohlo mít po přestavbě v první polovině 18. stol. To předpokládalo, že veškeré dodatečné a nevhodné konstrukce, které znejasňovaly dispozici, byly odstraněny. Zazděné arkádové oblouky byly znovu odkryty a otevřeny. Důležité stavební konstrukce, např. chybějící křížová klenba arkádového pole, byly doplněny a provedeny v původních technologiích. Nevhodná střešní konstrukce byla odstraněna a nahrazena novým řešením, které se přibližuje historické skutečnosti, tak jak je zachyceno na stropní fresce z poloviny 18. stol., umístěné v bočním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vlastní knihovna začala sloužit veřejnosti na podzim roku 2002. Do její správy náleží i Trautmannsdorfská knihovna umístěná v rezidenci královéhradeckého biskupa, jejíž mobilář je v současné době zapsaný na seznam kulturních památek. Biskupská knihovna se prezentuje jako moderní specializované pracoviště na oblast teologie, filosofie a historie. Její rozsáhlý knihovní fond doplňují také sbírky faleristické a numismatické.

  Realizace: 2000

  Fotografie: Miroslav Beneš, Miroslav Podhrázský

 • Pohled na knihovnu po obnově
 • Pohled před obnovou
 • Vstupní předsíň
 • Ambitová chodba
 • Pracoviště výpůjční služby
 • Centrální prostor v 1.NP
 • Úprava nádvoří se sochou Jana Pavla II.