Prezentační schrána pro pamětní knihu padlých čs. letců R.A.F.

 • Praha

  Pamětní kniha padlých československých letců R. A. F. z let 1939–1945 je nově adjustovaná ve Schwarzenberské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

  Pro knihu jsme navrhli schránu, která bude umožňovat její důstojnou prezentaci. Pro celkové formování návrhu byla rozhodující čitelnost obsahu knihy, tj. jmen letců. Plochu, na které je kniha vystavena, jsme naklonili pod úhlem 30° směrem k pozorovateli. Krycí sklo je opatřené ochrannou vrstvou proti působení UV záření. Po stranách na skle jsou umístěné emblémy leteckých perutí R. A. F. československých letců. Plocha, na které je kniha položena volně sestupuje dolů, měkce se ohýbá a ve spodní části vytváří prostor pro umístění květin. Je rozčleněna lineárními pruhy symbolizujícími vzdušné proudy při rychlém pohybu letadla. Tento objekt je navržen z duralu, leteckého materiálu, s odpovídající povrchovou úpravou pro katedrální interiér.

  Návrh a realizace 2022

   

  Foto: Jan Schejbal

 • 001_pametni_kniha_web
 • 002_pametni_kniha_web
 • 004_pametni_kniha_web
 • 005_pametni_kniha_web
 • 003_pametni_kniha_web
 • 06_pametni_kniha_web
 • 07_pametni_kniha_web
 • 02-web
 • 01-web