Prezentační schrána pro pamětní knihu padlých čs. letců R.A.F.

 • Praha

  Pamětní kniha padlých československých letců R. A. F. z let 1939–1945 bude nově adjustovaná ve Schwarzenberské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

  Pro knihu jsme navrhli schránu, která bude umožňovat její důstojnou adjustaci a prezentaci. Pro celkové formování návrhu byla rozhodující čitelnost obsahu knihy, tj. jmen letců. Plochu, na které je kniha vystavena, jsme naklonili pod úhlem 30° směrem k pozorovateli. Krycí sklo s ochrannou vrstvou proti UV je opatřeno antireflexní úpravou - odlesky nelámou a neruší pohled. Po stranách na skle budou gravírované emblémy leteckých perutí R. A. F. československých letců. Plocha, na které je kniha umístěna volně sestupuje dolů a měkce se ohýbá a vytváří plochu pro umístění věnce a květin. Je rozčleněna lineárními pruhy symbolizujícími vzdušné proudy při rychlém pohybu letadla. Tento objekt je navržen z duralu (letecký materiál), s odpovídající povrchovou úpravou.

  Návrh a realizace 2022

 • 02-web
 • 01-web
 • 03-web
 • 05-web