Prezentační schrána pro pamětní knihu padlých čs. letců R.A.F.

 • Praha

  Pamětní kniha padlých československých letců R. A. F. z let 1939–1945 je nově adjustovaná ve Schwarzenberské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

  Pro pamětní knihu jsme navrhli schránu, která umožňuje její důstojnou prezentaci. Pro celkové formování návrhu byla rozhodující čitelnost obsahu knihy, tj. jmen letců. Plocha, na které je kniha vystavena, je nakloněna pod úhlem 30° směrem k pozorovateli, krycí sklo je opatřeno ochrannou vrstvou proti působení UV záření. Po stranách na skle jsou umístěny emblémy leteckých perutí R. A. F. československých letců. Plocha, na které je kniha položena volně sestupuje dolů, měkce se ohýbá a ve spodní části vytváří prostor pro pokládání květin. Je rozčleněna lineárními pruhy symbolizujícími vzdušné proudy při průletu letadla. Tento objekt je navržen z duralu, leteckého materiálu, s odpovídající povrchovou úpravou pro katedrální interiér.

  Návrh a realizace 2022

  Fotografie: Katuše Krejčíková, Jan Schejbal

 • 01- F 01-web
 • 02-F 02-web
 • 03-F 03-web
 • 221110_sv_Vit_Praha_web
 • 04-F 04-web
 • 05-F 05-web
 • 06-F 06-web
 • 07-F 07-web
 • 003_pametni_kniha_web
 • 06_pametni_kniha_web
 • 09-F 09-web
 • 11-PERSPEKTIVA 1-web
 • 13-VRCHNÍ POHLED-web
 • SITUACE _ KATEDRALA-web