Městská knihovna v Litomyšli

 • Litomyšl

  Upravená staro-nová městská knihovna v Litomyšli si klade za cíl být knihovnou pro 21. století. Místem interakce, otevřeným fórem, kde se mají možnost setkat lidé všech věkových kategorií. Knihovna jako „obývací pokoj města“ by měla být místem, kde je každému umožněn přístup k vědomostem. Měla by ve svém nitru nabízet množství „světů“, které je možné obydlet s knihou nebo jiným médiem. Vzdušnost prostoru je důležitá pro pocit nadechnutí a otevření se novému. Prostory městské knihovny by měly umožňovat pořádání více akcí souběžně v jednom okamžiku, například přednášku nebo workshop a zároveň najít i klidné místo pro samostudium. Paralelně by zde měli koexistovat nejmladší děti s rodiči, teenageři i senioři. Knihovna by tak měla spojovat lidi pod jednu střechu vědění.

  Tvář domu směrem do náměstí si zachovává svoji historickou masku, jako by se nic neudálo. Snad jen v kovu provedený nápis „Městská knihovna“ prozrazuje novou intervenci. Překvapení se odkrývá až po průchodu do malého dvora ve vnitrobloku. Zde je naplno přiznán nový program rozšířené knihovny. V úzkém prostoru dvora stoupá vzhůru hmota inspirovaná sousedící věží a vytváří dostatečnou kapacitu pro nový „chrám“ vědění ve výšce. Kovová technicistní nástavba vyrůstá jako nový život na původním historickém domě. Přiznané nosné konstrukce jsou opatřeny nátěrem v kontrastním odstínu, který umocňuje moderní technicistní charakter nástavby a zároveň vytváří barevný akcent. Barva se místy propíše i do světlého interiéru. Velké prosklené plochy jsou opatřeny zastíněním, které reaguje na intenzitu slunečních paprsků.

  Úpravy budovy, které jsou navrženy v souvislosti s novým stavebním programem, jsou koncipovány tak, aby byla v maximální možné míře respektována ochrana urbanistických hodnot rezervace a prostředí UNESCO. Cílem návrhu je, aby nárůstem nové hmoty nebyla zásadním viditelným způsobem narušena pohledová střešní krajina v centru města.

  První místo ve výběrovém řízení. Návrh 2021. Stavební povolení 2022

 • 01 DIAGRAM-web
 • 02 DIAGRAM-web
 • 03 DIAGRAM-web
 • 04 ŘEZ A-A, D-D-01-web
 • 05 ŘEZ E-E-01-web
 • Ortofoto
 • 06 - web
 • 07 PER 3-web
 • 08 PER 5- web
 • 10 PER 6-web