Uzel GRAND

 • Hradec Králové

  Řešené území je místo s bohatou architektonickou hodnotou, místo, kde se prolínají vazby na historickou část památkové rezervace stejně jako na moderní centrum města. To vytváří dobrý předpoklad pro vznik kvalitní, bohaté a mnohovrstevnaté oblasti. Na příkladech jako jsou vídeňský MuseumsQuartier nebo berlínský Museumsinsel je zřetelně vidět, že když se propojí historie se současností, kultura a vzdělávání, život a ruch města s možností odpočinku v zeleni, tak je to vždy dobré a život vytvářející propojení.

  Základním krokem našeho návrhu je organizace uzlu Grand, kdy akcentujeme propojení ulic v Kopečku s Palackého ulicí. Palackého ulici chceme proměnit na velkoryse pojatou městskou promenádu, která by měla být uvolněna od veškerých, zde nedůstojně působících, zaparkovaných automobilů. V tomto prostoru chceme v co největší možné míře preferovat chodce a cyklisty. Palackého ulice plynule přechází do předprostoru Muzea Východních Čech (MVČ), který by měl být velkorysý, tak aby se frontální komplexní fasáda muzea co nejlépe pohledově uplatnila. Městský park za MVČ uvažujeme více otevřít a vytvořit zde místo pro setkávání lidí a drobné kulturní příležitosti.

  Parkování automobilů v této lokalitě řešíme formou jednopodlažního podzemního parkoviště. Návrh navazuje na studii podzemního parkování v souvislosti s rekonstrukcí Hotelu Grand, kterou zde již v 90. letech zpracovalo SURPMO (Rekonstrukce Hotelu Grand, Jiří Krejčík, 1990). V Kotěrově ulici a před muzeem pak navrhujeme několik dalších parkovacích stání.

 • Hradec_Kralove_uzel Grand 01_web
 • Hradec_Kralove_uzel Grand 02_web
 • Hradec_Kralove_uzel Grand 03_web
 • 01-01_web
 • 02-01_web
 • 03-01_web
 • 04-01_web
 • 05-01_web
 • MUZEUMPARK-01_web
 • viz 08_web
 • viz 09_web
 • viz 03_web
 • viz 05_web
 • viz 06_web
 • viz 02_web
 • viz 01_web
 • viz 04_web
 • viz 07_web
 • viz 12_web
 • viz 10_web
 • viz 11_web
 • SITUACE_ A-01
 • PUDORYS 1PP_PARKOVISTE