Po-Nořit se Do-Času

 • Chloumek

  Areál kostela sv. Václava na vrchu Chloumek u obce Habřina byl v minulosti vždy součástí duchovního a společenského života a historie místních obyvatel. V současné době návrší není využíváno s takovou intenzitou, jak kdysi bývalo. Z historie můžeme číst, že se zde konaly velké bohoslužby, svatováclavské poutě, oslavovala se zde památka svatého Václava, patrona České země.

  Cílem Spolku na obnovu areálu kostela sv. Václava na Chloumku je obnova tohoto tradičního pietního místa, oživení jeho duchovních tradic v propojení s moderním kulturním a společenským životem a zařazení na mapu kulturních míst královéhradeckého kraje. Projekt spolku zahrnuje obnovu památkově chráněných objektů a jejich bezprostředního okolí. Záměrem je také posílení významu místa vytvořením skrytého prostoru, přinášejícího příležitosti pro konání rozličných událostí. Historicky bylo návrší Chloumku duchovním poutním místem i cílem vycházek. V budoucnu by mohlo být cílem jak duchovním, tak kulturním se zachováním piety a atmosféry místa.

  Návrh obnovy areálu kostela vychází z odkazu legendy, která se pojí se vznikem náboženských staveb na tomto návrší. Z ideje noření a zahloubení, tak i s metafyzikou času, pomíjivosti a dočasnosti. "Po-Nořit se Do-Času"

  Návrh: 2016 

  Spolupráce: Michaela Dlouhá, Veronika Krčková

  Foto: Ivan Němec, letecké snímky Michal Krejčík

 • Okolní krajina
 • Okolní krajina 2
 • Příjezdová cesta
 • Nový hřbitov
 • Kostel sv. Václava
 • Interiér kostela
 • Letecký pohled-současný stav
 • Současná přístupová cesta
 • Nová cesta od vesnice Habřina
 • Návrh propojení po vrstevnici
 • Návrh obnovení staré cesty ze zaniklé vesnice
 • Příjezd do areálu
 • Stará alej s odpočívadly
 • Návrh zokruhování cest
 • Přípojky
 • Rondel - podzemní objekt
 • Přístupnost podzemního objektu
 • Využití atria - balet
 • Využití atria - koncert
 • Využití atria - bohoslužba
 • Využití atria - vánoční trh
 • Využití atria - meditace
 • Svátek sv. Václava
 • Zastřešení atria
 • SITUACE_NAVRH-01
 • Rondel - NP
 • Rondel - PP
 • Rondel - řez
 • viz 01
 • viz 02
 • viz 03
 • viz 04
 • viz 05
 • viz 07
 • viz 08
 • viz 09
 • viz 06
 • viz-STUDIE BRANY