Eliptický pavilon NTM

  • Čelákovice

    Vstupní eliptický pavilon depozitárního areálu NTM v Čelákovicích bude důležitým kontrolním bodem, do kterého budou směřovat veškeré informace z celého areálu. Architektonické řešení reflektuje materiály použité na nově realizovaných stavbách v areálu (depozitární haly 1–4). Organický přesný eliptický tvar odkazuje na dynamiku a techniku vzdušných i vodních plavidel. Kovová fasáda je navržena tak, aby byla schopna reagovat na oslunění. Motoricky ovládaný systém zastínění, který zajistí optimální vnitřní prostředí v průběhu celého roku a další prvky současných technologických systémů by měly posunout stavbu k minimální provozní energetické náročnosti.

    Návrh 2015, Dokumentace pro provedení stavby 2022

  • 1 NP
  • 2 NP
  • 3 NP