Galerie středočeského kraje

 • Kutná Hora

  Velkorysý stavební záměr jezuitského řádu podle návrhu Domenica Orsiho byl postupně naplňován od konce 17.stol. až do poloviny 18.stol. Po zrušení řádu byla budova převedena na armádu, v jejímž užívání zůstala až do roku 1997. Obnovení tak rozsáhlého komplexu budov předpokládalo sestavení odpovídajícího stavebního programu. Jeho možnosti byly prověřeny v několika alternativních studiích využití a jako řešení nejméně „bolestivé“ pro dochovanou stavbu se ukázalo využití pro kulturní účely, pro galerii. Úzká spolupráce s odborníky, kteří dlouhodobě pracují na poli obnovy památek, s restaurátory a s pracovníky památkové péče, se stala předpokladem kvalitního postupu obnovy.

  Novobarokní stavba, pozdně barokní úpravy, přestavby a úpravy pro potřeby armády, to vše zanechalo v průběhu staletí na stavbě své otisky. Vrstevnatost historických epoch v průběhu mnoha let formovala obraz budovy, která dnes užívá status kulturní památky. Zachování těchto historických stop, různých fragmentů nebo prvků, se pro nás stalo jedním ze základních principů obnovy. Jejich přiznání a zviditelnění jsou pro tento objekt důležitou zprávou, která nás informuje o jejím historickém vývoji. Nové využití – galerie – které je do objektu vloženo je současné, bez historických parafrází, od předchozích etap odlišené a tvoří tak další vrstvu při vnímání této budovy.

  Realizace: 2010

  Fotografie: Katuše Krejčíková

 • Panoramatický pohled na galerii
 • Pohled z Barborské ulice
 • 1. nádvoří s provozním vjezdem
 • Hlavní schodiště
 • Refektar
 • Chodba-výstavní prostor v 2.NP
 • Chodba-výstavní prostor ve 3.NP
 • Výstavní sály ve 2.NP
 • Mezipodesta
 • Křížení chodeb v 3.NP
 • Výstavni sál ve 3.NP
 • Obnovené dveře klasicistního typu
 • Restaurované klasicistní dveře
 • Vstupní předsíň pod jižní věží
 • Technické prostory v podzemí
 • Depozitář obrazů
 • Pozůstatek gotického domu
 • Stala expozice 1
 • Stálá expozice 2
 • Stálá expozice 3
 • Stálá expozice 4
 • Stálá expozice 5
 • Stálá expozice 6
 • Stálá expozice 7