Terasy kanovnických domů

 • Hradec Králové

  Lokalita teras náleží do historického centra města Hradce Králové a je součástí městské památkové rezervace. Do nedávné doby byly tyto terasy součástí kanovnických domů. Jižní orientace a volný nezastavěný pás mezi horní a dolní městskou hradbou se staly dobrým předpokladem pro intenzivní zahradnické využití. Prosluněný svah v minulosti nezřídka sloužil k pěstování vinné révy.

  Výchozí myšlenkou našeho řešení bylo obnovení zahradnického charakteru teras. Ideu soukromých zahrad podporuje umístění zahradního domku, treláží, pergol a dalších doplňujících konstrukcí s pnoucími rostlinami a výsadba ovocných stromů doplňující malebné cihelné zdi. Prostavěnost terénu množstvím opěrných zdí a zídek vytvořila v průběhu staletí pestrou nabídku terasových úrovní, které se staly základním kompozičním prvkem nového řešení. Toto území je v současné době využívané jako jeden celek, avšak stopy dřívějších parcel jsou v terénu zvýrazněny pásy z cihelné dlažby a dávají tak představu o původní velikosti jednotlivých zahrad.

  Realizace: 2011

  Fotografie: Katuše Krejčíková

 • Celkový pohled
 • Schodiště a obnovená bašta
 • Detail nástupu na schodiště
 • Odpočívadlo s lavičkami
 • Schodiště kryté pergolou
 • Odpočívadlo s fontánou
 • Horní městská hradba
 • Situace