Biskupská rezidence

 • Hradec Králové

  Sídlo biskupa královéhradecké diecéze bylo postaveno na místě tří středověkých domů. Výstavba byla zahájena v roce 1707 a pokračovala až do II. pol. 19 stol. S nástupem biskupa Karla Otčenáška byla v roce 1990 zahájena náročná rekonstrukce budovy, která byla v říjnu 1994 dokončena a po slavnostním posvěcení mohla začít opět sloužit svému původnímu účelu.

  Projekt obnovy zahrnoval celý historický komplex, tzn. všechna čtyři křídla a vnitřní nádvoří. Restaurátorským přístupem byl obnoven jednak exteriér barokního paláce a také vnitřní prostory, které jsou z velké části určené pro reprezentaci a administrativu a také pro bydlení biskupa diecéze.

  Dominantní poloha barokního paláce v jižní frontě Velkého náměstí podtrhuje význam instituce, která přesahuje hranice regionu. V současné době je rezidence sídlem již třetího biskupa, který byl do tohoto úřadu jmenován po jejím novém otevření po obnově v roce 1994.

  Realizace: 1994

  Fotografie: Miroslav Podhrázský

 • Severní průčelí
 • Nádvoří
 • Průjezd do nádvoří severního křídla
 • Foyer v severním křídle