Skromnost i majestát

 • Sichuan muzeum, Chengdu, Čína

  Název výstavy odráží její cíl – totiž představit kulturu, „genetický kód“ národní a regionální identity, nejen jako něco vznešeného, ale také jako něco skromného. Právě poslední jmenované snad divákům nejlépe umožňuje pocit sdílené zkušenosti, společných zájmů a citových vazeb mezi lidmi ze zemí, které jsou jinak geograficky i kulturně velmi vzdálené.

  Z architektonického pohledu je výstava koncipována jako cesta či pouť zhmotněná proměnou průchodů mezi jednotlivými výstavními prostory v pomyslné brány. Brány nesou nápisy namalované rukou kaligrafa, které jim dávají významy. Vybraný soubor nadčasově platných postřehů, aforismů Josefa Čapka z knihy Psáno do mraků, napsaných čínským kaligrafickým písmem na sledu „bílých bran“ vedoucích z jednoho sálu do druhého, poskytuje myšlenkovou „niť“ či ztělesňuje jakéhosi „průvodce“ výstavou. V rovině vnímání diváků klade expozice zvláštní důraz na dialog s čínskými návštěvníky prostřednictvím intimity, neformálnosti a hravosti. Chce oslovit jejich citlivost cestou univerzálních lidských myšlenek a nezaměnitelnou řečí vizuálního a slovního vyjadřování na papíře. Jeden ze způsobu, kterým výstava představuje významné umělce a exponáty je zaměření se na detail, který je běžnému pozorovateli skryt a který se zřetelně objeví na velkoformátových tiscích a projekcích. V této „fascinaci detailem“ výstava ukazuje uměleckořemeslné zpracování jak významných uměleckých předmětů, tak předmětů běžného denního života. Výstava jim věnuje stejnou pozornost, neboť oboje vyjadřují nedílnou kvalitu života, „Skromnost i majestát“.

  Návrh a realizace: 2015

  Spolupráce na koncepci: Richard Drury (GASK)
  Grafický design: Marek Nedělka
  Kaligrafie: Zhang Kai

 • Otevření výstavy
 • Geografický úvod
 • Fragmenty historie 1
 • Kutnohorská iluminace
 • Keltská hlava
 • Fragmenty historie 2
 • Císařská koruna
 • Císařská koruna - video
 • Sál Josefa Lady
 • Sál Josefa Lady 2
 • Rvačka
 • Venkovská kuchyně
 • Sál Antonína Dvořáka
 • Auditorium v sále A.Dvořáka
 • Sál bratří Čapků
 • Sál bratří Čapků 2
 • Psací stůl Karla Čapka a jeho fotografický deník
 • Knihy Karla Čapka vydané v Číně
 • Knihy Karla Čapka vydané v Číně-projekce
 • Rozloučení
 • Kaligrafie
 • Kaligraf při práci
 • Sichuan Museum
 • Upoutávka na výstavu před muzeem
 • Z vernisáže 1
 • Z vernisáže 2
 • Z vernisáže 4
 • katalog k výstavě v AJ
 • propagační letáčky v AJ
 • skládačka 1
 • skládačka 2