Depozitáře Plzeňského kraje

 • Vejprnice

  Cílem návrhu bylo prověření vhodnosti vytipovaného území pro výstavbu depozitárního areálu, který by byl využíván organizacemi Plzeňského kraje. Areál je navržen v jednotném architektonickém řešení vnějšího vzhledu jednotlivých depozitárních objektů, které by měly splňovat základní technické požadavky: dvouplášťová střecha, železobetonová montovaná konstrukce, vysoké tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště atd. Vizuální rozlišení jednotlivých hal je navrženo velkými technickými číslicemi na stěnách jednotlivých depozitářů. V čelní fasádě první haly je velké, vstříc dálnici otočené a prosvětlené logo Plzeňského kraje. Celkové vizuální působení je podstatné hlavně z důvodu, že se areál nachází v těsné blízkosti frekventované dálnice D5 a Plzeňský kraj se zde bude viditelně prezentovat. Už jen průjezd kolem areálu rychlostí 130 km/h by měl být zážitkem.

  Studie 2022

 • situace
 • širší vztahy
 • v 1
 • v 2
 • v 3
 • v 4
 • v 5
 • v 6
 • v 7
 • v 8