Měkká intervence

 • Český Těšín

  Budova Těšínského divadla, víceúčelového sálu, v sobě zrcadlí ducha architektury 50. a 60. let minulého století zvaného „bruselský styl“. Toto estetické tvarosloví je velice ceněno jako „měkký modernismus“ emocionálního působení, a to jak v architektuře, tak v užitném umění. Po prostudování původní výkresové dokumentace je zcela zřejmé, že prvním koncepčním krokem k celkové obnově musí být očištění stavby na původní podstatu a její výrazové scelení a tím pádem také vizuální zklidnění. 

  Pro novou úpravu sálu vnímáme jako důležité jeho dotvarování do původní organické půdorysné koncepce. Stejné měkké zaoblení rohů jako je ve tvarosloví orchestřiště by mělo být i v zadní části sálu. Kabinu zvukařů, která dnes nevhodně zasahuje do kontinuálního měkkého tvaru sálu (úprava 90. léta) navrhujeme posunout mimo půdorysnou stopu sálu do prostoru mezi sál a nově vytvořenou šatní stěnu s akustickou úpravou. Vzduchotechnické vedení, které v současné době brání tomuto posunu navrhujeme přeložit na levou a pravou stranu od nového umístění kabiny zvukařů do dutiny stěny sálu. S funkčním orchestřištěm by měl sál tvořit jeden celek. Orchestřiště může být pro potřeby divadelního představení před jevištním portálem mobilně zakryto zdvihací plošinou.

  Atmosféru hlavního sálu jsme koncipovali v duchu velké prostorové jednoty lidí shromážděných v sále na představení a herců na jevišti. Dřevěný obklad v moderní světlé povrchové úpravě s akusticky pohltivými prvky sjednocuje celý vnitřní prostor. Nově navržený podhled vynáší symbolické hvězdné nebe sálu a připomíná odkaz klasických antických divadel pod baldachýnem širého nebe. Hvězdy se koncentrují v ústřední motiv sálu, lustr, který navozuje atmosféru slavnostního okamžiku. Naším cílem byl civilní vzhled současného moderního sálu, avšak se zachováním povznášející atmosféry klasických divadel. Minulé a současné se tak propojuje v jednu koncepčně souznějící melodii.

  Soutěžní návrh 2021

 • Dobový snímek
 • Dobový snímek 2
 • Dobový snímek 3
 • vizualizace - šatna
 • vizualizace - foyer
 • vizualizace - sál1
 • vizualizace - sál 2
 • vizualizace - sál 3