Zahrady jezuitské koleje

 • Kutná Hora

  Areál bývalé jezuitské koleje je součástí městské památkové rezervace. Převážná část budov umístěných v této lokalitě nebo v její těsné blízkosti je zároveň cílem mnohých turistických cest. Obnova areálu představuje revitalizaci území, které bylo po dlouhá staletí veřejnosti uzavřené. Rozsáhlý prostor, do nedávné doby pokrytý asfaltem, je přeměněn na městský park s otevřenými travnatými plochami a bohatou výsadbou. Architektonické prvky v kombinaci s klidnou i živou vodní plochou (přírodní amfiteátr, vodní schody) doplňují vybavení parku a zpříjemňují zde pobyt. Otevřenost areálu a jeho dobrá přístupnost je umožněna řadou vstupů, z nichž nejvýznamnější je nové schodiště přiléhající ke stěnám bastionu na jižní straně areálu. Bastion je upraven tak, aby umožňoval pohyb po jednotlivých výškových úrovních s možností zastavení a pozorování okolí. Do masivu bastionu jsou navrženy veřejné toalety výtvarně pojaté ve stylu slavných stříbrných dolů. Pro zajištění parkování osobních automobilů návštěvníků areálu je upravena budova bývalé jízdárny na severní straně. 

  Návrh: 2012

  Spolupráce: Michaela Dlouhá

 • Pohed na areal z ochozu sv
 • Propojovací schodiště
 • Horní úroveň bastionu
 • Detail sakurového sadu
 • Zahradní úpravy
 • Okružní cesta
 • Pohled do areálu přes amfiteátr
 • Amfiteatr
 • Propojovací schodiště 2
 • preva_urbana_1061x730
 • Nástup na schodiště se vstupy do toalet
 • Příčný řez v místě nových toalet
 • Pohled do interiéru toalet
 • Detail interiéru toalet
 • Nový vstup do zahrad s přístupem do šachty
 • Vstupní vestibul historické šachty