Úpravy presbytáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 • Praha

  Prostor presbytáře katedrály prošel částečnou rekonstrukcí a byl doplněn o některé moderní prvky. Historický novogotický oltář byl zcela zrestaurován a presbytář byl vybaven novou stupňovitou úpravou a nově navrženým vybavením liturgického mobiliáře jako je katedra, sedes, sedačky pro přísedící celebranty, odkládací stolky, stojan pro procesní kříž, abak pro relikvie světců a další prvky, které tvoří ucelenou sadu. Úpravy byly řešeny zcela současným způsobem jako funkční, avšak vytříbené návrhy s velkým důrazem na kvalitní řemeslné zpracování.

  Katedra z jednoduchých kovových profilů je současnou variací kurulského křesla, původní formy biskupského trůnu. Díky svému ušlechtilému a jasnému působení tvaru tvoří archetyp slavnostního a nadčasového druhu židlí. Na stejném principu jsou řešeny i sedesy.

  Relikvie světců, které Karel IV. vášnivě sbíral a uchovával, byly před výstavbou katedrály vystavovány poprvé ve Spytihněvově bazilice. Abak, který je nově pro tuto významnou příležitost navržen, je koncipován jako interpretace sloupu bývalé Spytihněvovy baziliky, jehož fragmenty se dodnes nacházejí v podzemí katedrály. Abak představuje spojnici mezi historií a současností. Jeho dřík je tvořen čtyřmi pruty stáčejícími se po šroubovici ve sklonu kanelur původního sloupu baziliky. Křišťálová hlavice tvoří vznešenou plochu, plato pro relikvii. 

  Návrh: 2014-2015 
  Realizace: 2016

  Fotografie: Katuše Krejčíková, Roman Albrecht, Martina Řehořová, Tomáš Ježek, Lucie Goroghová, Kateřina Galusková, Jiří Fišer

 • GDA 2019_ocenění
 • Půdorys katedrály
 • Původní stav 1
 • Původní stav 2
 • ARN - modelová skica katedry
 • Katedra
 • katedra detail 1
 • katedra det 2
 • katedra det 3
 • Sedes
 • sedes detail
 • Sedačka
 • sedacka-detail 1
 • Úprava presbytáře 1
 • Úprava presbytáře 2
 • Úprava presbytáře 3
 • Centrální pohled na presbytář
 • Presbytář 1
 • Konstrukce stupňů
 • Detaily úprav
 • Pohled zleva
 • Pohled zprava
 • Pohled na oltář
 • Kanovnické lavice
 • Kanovnické lavice - úprava sedáků
 • Stojánek pod misál
 • Odkládací stolek
 • Stojan na procesní kříž
 • Z obřadu v katedrále 1
 • Z obřadu v katedrále 2
 • Z obřadu v katedrále 3
 • Segmenty historických sloupů
 • Abak pod relikvie
 • Detail hlavice abaku pod relikvie
 • Kryt-pouzdro na hlavici abaku
 • abak pod relikvie-detail
 • Detail hlavice abaku
 • Abak pod relikvie 2
 • Abak pod relikvie 1
 • Abak s relikvií sv. Václava
 • Abak s relikvií sv. Lukáše
 • Abak s relikvií sv. Vojtěcha