Severní terasy

 • Hradec Králové

  Lokalita severních teras v Hradci Králové náleží do městské památkové rezervace. Úprava terasových úrovní je řešena tak, aby byly dobře přístupné, přehledné a bezpečné. V návaznosti na zažité pěší trasy jsme v této části obnovili schodiště, které propojuje jednotlivé výškové úrovně teras a zkracuje přístup do historického centra. Pro konstrukci stěn bylo použito kvalitních cihel z odstraněných opěrných zdí. Archeologická sonda zachytila na vrchní terase pozůstatek konstrukce horní městské hradby. Nad terén byla vyzdvižena pouze její půdorysná stopa.

  Schodiště stoupá příčně svahem, cesta se stává zážitkem z proměnných okamžiků a výhledů. Pohyb po schodišti je podobný stoupání do věže. V průběhu cesty se naskytují letmé výhledy do okolí, ale až na nejvyšším místě se před námi otevře pohled na celý pás zeleně ze severní strany obklopující historické centrum.

  Realizace: 2007

  Foto: Miroslav Beneš

   

 • Digitalní model schodiště
 • Modelace nočního osvětlení
 • Schodiště s nočnim osvětlením
 • Detail schodiště
 • Připomínka horní městské hradby
 • Noční osvětlení schodiště