Depozitáře NTM III.

 • Čelákovice

  Nová depozitární hala č.3 řeší aktuální potřeby NTM a současně vytváří dostatečnou prostorovou rezervu s výhledem na cca 10 – 20 let. Tento trojpodlažní objekt je určen především pro dlouhodobé uložení papírového archivního materiálu a některých trojrozměrných sbírek tak, aby mohly být v neporušeném stavu uchovány pro budoucí generace, vědecky zkoumány a zároveň využívány k šíření vědomostí prostřednictvím expozic a krátkodobých výstav. Veškeré stavební, architektonické a dispoziční úpravy jsou podřízeny principu bezpečnosti a zajištění stability vnitřního klimatu. V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení tohoto depozitáře na již dokončené haly z roku 2006 a 2009.

  Realizace: 2012

   

   

  Foto Katuše Krejčíková

 • hala 3 - a
 • hala 3 - b
 • hala 3 - c
 • B8-01-a-web
 • B9-01-a-web
 • B10-01-a-web