Výstava Alfonse Muchy

 • Chrudim

  S ohledem na skutečnost, že budova Regionálního muzea v Chrudimi podléhá památkové ochraně, byla nová stálá expozice plakátů Alfonse Muchy vytvořena jako intaktní vestavba, bez zásahů do původní stavby. Tento přístup umožnil vytvořit nové prostorové členění, které podporuje tematické okruhy prezentovaných exponátů. Bohatá dekorativnost a kultivovaná barevnost Muchovy plakátové tvorby se stala výchozím podkladem pro výtvarný koncept výstavy. Základní barvou výstavních sálů byl zvolen zlatavý okr, který vytváří harmonický podklad k vystaveným exponátům. Zcela výjimečné postavení plakátů, prezentujících divadelní role Sarah Bernhardtové, je zdůrazněno v samostatném prostoru. Divadelní téma je zde potrženo červenou „oponovou“ barevností a použitým scénickým osvětlením plakátů. Ve své době tolik kritizované a vysmívané Muchovské „makaróny“, obrysové linie rozvedené do dekorativního ornamentu, se staly základním grafickým motivem, který propojuje jednotlivé části expozice. Exponáty, jako jsou zde litografické tisky na papíře, jejichž stáří přesahuje 110 let, vyžadují obzvlášť citlivou péči při jejich prezentaci. Velkou pozornost jsme proto věnovali technologii nasvícení vystavených exponátů, tak by byla zárukou pro jejich dlouhodobou ochranu.

  Realizace 2012

    

  Foto: Miroslav Beneš,archiv ARN

 • Vstup do expozice
 • Vitrina s grafickymi listy
 • Divadelni plakaty
 • Box s divadelnimi plakaty
 • Komentovana prohlidka
 • Dekorativni pano
 • Reklamni plakaty
 • Sekce s videoboxem
 • Videobox
 • Pohled na vitrinu s grafickymi listy
 • Sekce kalendarii
 • Dekorativni linie