ČHMU HK

 • Hradec Králové

  Pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové se nachází na západním okraji města v objektu bývalé vily stavitele Komárka, který si ji nechal ve 30. letech 20. století vybudovat ve funkcionalistickém stylu. Tato elegantní stavba byla v průběhu několika desetiletí postupně přestavována až do poslední devastující úpravy ze 70. let.

  Celkové pojetí nové architektonické úpravy je vedeno snahou o navázání na původní koncept. Stavba je sice objemově rozšířená a přizpůsobená novému obsahu, přesto se jedná o úpravy jednoduché a kompaktní, které v sobě odrážejí vazbu na původní funkcionální výraz. Nově navržená pracoviště meteorologického ústavu získala možnost panoramatických výhledů na město, okolní krajinu a především na oblohu, která je pro tento obor činnosti předmětem největšího zájmu.

  Realizace: 2005

  Fotografie: Katuše Krejčíková

 • Pohled z ulice
 • Pohled ze zahrady
 • Detail fasády
 • Pohled na dvorní křídlo