Depozitáře NTM I.

 • Čelákovice

  Během posledních dvou desetiletí došlo k významným změnám ve využívání depozitárních objektů, které sloužily pro uložení sbírek NTM.V důsledku majetkových restitucí a dále pak i z důvodu povodní v srpnu 2002, které postihly sbírky v historické budově Invalidovny v Praze - Karlíně, bylo NTM nuceno přistoupit k výstavbě nových depozitářů, které by zajistily optimální podmínky pro uložení rozsáhlých sbírek zachycujících technický odkaz minulosti. Základními charakteristikami nového projektu byla postupnost výstavby podle dlouhodobé koncepce a použití nových trendů ve výstavbě depozitárních budov. Ty spočívají v projektování minimalizujícím rizikové faktory, v lepším využití vlastností stavebních materiálů pro zajištění stability vnitřního prostředí, potlačení využití energeticky náročných technologií pro provoz budov a důsledné energetické a funkční zónování. 

  V první etapě výstavby byla vybudována kombinovaná depozitární budova, která je rozdělena do několika sekcí. Ty jsou stavebně odděleny a je v nich samostatně zajištěna kontrola vnitřního klimatu. Největším prostorem, který slouží k ukládání objemných a těžkých předmětů především z oblasti strojírenství a průmyslu je jeřábová hala. Další depozitární sály jsou vybaveny úložnými konstrukcemi podle velikosti ukládaných exponátů. Samostatnou částí haly je servisní trakt, kde jsou exponáty přijímány, ošetřovány a konzervovány. Požadavky na kvalitu vnitřního klimatu zajišťuje technické vybavení haly, které jej neustále elektronicky monitoruje.

  Realizace: 2006

  Fotografie: Miroslav Beneš 

 • Hala I
 • Hala I vstup
 • Jerabova hala
 • Depozitář na výkresy
 • Depozitář s úložnými konstrukcemi
 • Manipulační chodba
 • Sklad