MVČ ateliér a ochoz

 • Hradec Králové

  Muzeum východních Čech v Hradci Králové je zapsáno na seznamu národních kulturních památek. Budova postavená podle návrhu architekta Jana Kotěry na začátku 20. stol. ve stylu individualistické moderny je bezpochyby stavbou, která má své místo v dějinách architektury. V roce 1996, ještě před její celkovou renovací, byla provedena úprava rozšiřující nabídku výstavních prostor v nejvyšším podlaží kolem centrální kupole.

  Tyto prostory původně značně rozčleněné na drobné místnosti patřily k provoznímu zázemí muzea. Odstraněním všech nevhodných konstrukcí a otevřením nových průchodů vznikly souvislé výstavní prostory podélného chodbového charakteru, vhodné k instalaci výstav prezentujících drobnější formát a exponáty jako jsou např. fotografie, grafika apod. Vnímání nového prostoru jako celku bylo podpořeno jednotným řešením detailů a dlažby v duchu principů použitých v budově Janem Kotěrou a také instalací osvětlení formou osvětlovacích ramp. Pozornost zaslouží tzv. „ateliér“, výstavní prostor bohatě osvětlený střešním světlíkem.

  Realizace:  1996

  Fotografie: Miroslav Beneš

 • Vstupní část výstavního prostoru
 • Výstavní prostor
 • Průchod ve výstavní části
 • Ateliér
 • Vstupní schodiště