Knihovna hrou

 • Kutná Hora

  „Škola hrou.“ Jan Ámos Komenský

  Bývalá škola v Mýtské ulici v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy z 19 století v našem prostředí. Představuje jakýsi archetyp školy. Nese jméno jednoho z našich nejznámějších pedagogů Jana Ámose Komenského. Jeho odkaz jsme sledovali i my při formulování základních myšlenek pro revitalizaci této stavby. Komenského nadčasové motto „škola hrou“ jsme použili a upravili pro nově vznikající program městské knihovny na „knihovna hrou“. Při návrhu interiéru jsme se nechali inspirovat klasickými knihovnami, kde hlavním interiérovým prvkem je vlastní masa knih a grafický rytmus hřbetů naskládaných knih dává detail. Hravost a barevná pestrost podporují rychlou orientaci v prostoru a snadnou čitelnost informací. 

  Dispozice knihovny je navržena jako vnitřně členěna, v několika úrovňovém uspořádání, které má jednak kapacitní důvody a také vytváří otevřené průhledy mezi patry a průchody mezi jednotlivými sekcemi. Variabilita navržených prostorů činí z tohoto interiéru místo pro rozmanité doplňkové události, jako je promítání filmů, autorské čtení, tiché studium, nebo posezení s novinami u kávy či čaje. Nová knihovna pro Kutnou Horu, má ambice stát se novým výrazným místem setkávání, které reaguje na aktuální potřebu společnosti a kde se přirozeně propojuje současnost s minulými příběhy. Nová knihovna v jednom z nejstarších kulturních center Čech.

   

  Jiří Krejčík, Michal Krejčík, Katuše Krejčíková, Veronika Makovská

  Realizace: 2023

  Nominace v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023

  Městská knihovna roku 2023

   
 • KNIHOVNA 01
 • Budova bývalé školy - výchozí stav
 • Škola J.A.Komenského
 • Výchozí teze
 • Objem-obsah
 • Rozvržení nových funkcí v knihovně
 • KNIHOVNA 02
 • KNIHOVNA 03
 • KNIHOVNA 04
 • KNIHOVNA 05
 • KNIHOVNA 06
 • KNIHOVNA 07
 • 01_1 PODZEMNI_PODLAZI-01_upraveno
 • 02_1 NADZEMNI_PODLAZI-01
 • 03_2 NADZEMNI_PODLAZI-01_upraveno
 • 04_3 NADZEMNI_PODLAZI-01_upraveno
 • 05_4 NADZEMNI_PODLAZI-01_upraveno
 • 13_PRICNY REZ-01_upraveno_3