Knihovna hrou

 • Kutná Hora

  Bývalá škola v Mýtské ulici v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy, která se většině z nás vybaví, řekne-li se slovo škola. Dalo by se říci, že v našem prostředí představuje jakýsi archetyp školy. Budova z 19. století se nachází v klidném prostředí historické části města v těsném sousedství parku a kostela. Po stavební stránce je poměrně zachovalá, avšak neudržovaná. Již řadu let sem žáci za vzděláním nedocházejí, ale školní atmosféra je tu stále patrná.

  Škola byla pojmenována po jednom z našich nejznámějších pedagogů Janu Ámosi Komenskému. Jeho odkaz jsme sledovali i my při formulování základních myšlenek pro revitalizaci této stavby. Komenského nadčasové motto „škola hrou“ jsme použili a upravili pro nově vznikající program městské knihovny na „knihovna hrou“. Při návrhu interiéru jsme se nechali inspirovat klasickými knihovnami, kde hlavním interiérovým prvkem je vlastní masa knih a grafický rytmus hřbetů naskládaných knih dává detail. Hravost a barevná pestrost detailů podporují rychlou orientaci v prostoru a snadnou čitelnost informací. Půvab námi navržené knihovny spatřujeme v její vnitřní členitosti, v několika úrovňovém uspořádání (které má nejen kapacitní důvody) a také v překvapivosti otevřených průhledů mezi patry a průchodů mezi jednotlivými sekcemi. Variabilita navržených prostorů činí z tohoto interiéru místo pro rozmanité doplňkové události, jako je promítání filmů, autorské čtení, tiché studium, nebo posezení s novinami u kávy či čaje.

  Tato nová knihovna pro Kutnou Horu, má ambice stát se novým místem setkávání, které reaguje na aktuální potřebu společnosti a kde se přirozeně propojuje současnost s minulými příběhy. Nová knihovna v jednom z nejstarších kulturních center Čech.

  Studie: 2013

 • Budova bývalé školy - současný stav
 • Budova bývalé školy - výchozí stav
 • Škola J.A.Komenského
 • Výchozí teze
 • Objem-obsah
 • Rozvržení nových funkcí v knihovně
 • Chodba ve druhém nadzemním podlaží
 • Hlavní výpůjční pult
 • Pohled do sekce pro dospělé
 • Sekce pro dospělé -
 • Sekce pro dospělé - studijní místa
 • Sekce pro dospělé - uzavíratelná studovna
 • Sekce pro dospělé - čtenářská místa a audioknihovna
 • Sekce pro děti - čtenářská místa s úpravou pro promítání
 • Sekce pro děti -
 • Sekce pro teenagery - čtenářská místa
 • Sekce pro teenagery-
 • Konference
 • Prednaska
 • Vystava
 • Perspektivní pohled do kavárny
 • Kavárna
 • 4. NP
 • Střecha
 • Nadhledová perspektiva
 • 26
 • 30
 • 27
 • 28
 • 29