Lesovna v Železných horách

 • Podhůra

  Železné hory, masiv vytvořený podle zlomového tektonického pásma, stovky milionů let opracovávaný a formovaný přírodními procesy je unikátním místem poznání geologických epoch a jejich procesů, které formovaly obraz této krajiny do dnešní podoby. Podhůra je místem, kde vstupujeme na půdu Chráněné krajinné oblasti Železné hory, překročili jsme hranici Geoparku Železné hory a jsme na okraji rekreačních lesů Podhůra. Význam tohoto místa je posílen blízkostí větších center  jako je město Chrudim a Slatiňany. Přirozeně zde vzniká rekreační zóna pro obyvatele i pro ostatní návštěvníky.

  Centrum Podhůra podle našeho řešení svým vzhledem poukazuje na atributy, které lze v těchto horách najít. Dům je inspirován skalními výchozy a podzemními ložisky hornin, ve kterých je zastoupeno železo. Je to „kámen – skála“, která vyznačuje vstup do Železných hor a svojí symbolikou se k těmto horám vztahuje. Šikmé plochy štítů a vertikální členění odkazují k tradičním podhorským stavbám. Kovový plášť s povrchově řízenou korozí tvoří obal stavby, která je navržena jako dřevostavba.

  Lesovna je situována v západní polovině pozemku. Toto umístění využívá větší svažitosti terénu pro zpřístupnění provozního podlaží. Plocha mezi budovou a hranicí lesa je vyčleněna pro odpočinkové a vzdělávací aktivity (venkovní expozice, venkovní amfiteátr, přístřešek, jezírko - kořenové čištění odpadních vod apod.). Nad terénem je stavba dvoupodlažní přičemž nepřesahuje horizont lesa.

  Do architektonické a energetické koncepce jsme se snažili zapracovat zásady pro ideální pasivní dům. Uvažovali jsme o skeletové, sendvičové dřevostavbě s difúzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Základem by měly být kvalitní přírodní materiály na bázi dřeva. Pro tepelnou izolaci stěn a střech může být využita např. foukaná celulóza. Kovový plášť je od dřevěné konstrukce oddělen provětrávanou mezerou.

  Studie: 2013

 • Severovýchodní pohled
 • Východní pohled
 • Jihozápadní pohled
 • Situace
 • Diagram tvarového řešení
 • Diagram oslunění
 • Varianty stínění + diagram materiálového řešení
 • Půdorys 1.NP
 • Půdorys 2.NP
 • Příčný řez
 • Nadhledová perspektiva