ZU ČR Washington DC

 • Washington, D.C., USA

  Město Washington, D.C. je navrženo jako zelené město na soutoku dvou řek s rozlehlými parky a sady, město bez znečištění průmyslem. Místo pro nový zastupitelský úřad ČR se nachází na okraji tohoto města, v místě, kde se stýká zástavba a okolní příroda. Z těchto předpokladů vychází náš návrh. O zastupitelském úřadu uvažujeme jako o krajině, do které se dá vstoupit - zastupitelský úřad ČR jako odkaz k české krajině, k jejím charakteristickým rysům, k tomu, co dělá českou krajinu výjimečnou. Odkaz k otevřenosti, měkkosti, horizontalitě a linearitě, k dlouhým prosluněným zeleným loukám. Se zahradu a zazeleněnými střechami osázenými běžnými českými rostlinami. Návštěvníkovi tak nebude třeba popisovat, jaká česká země je, ale on sám to bude moci přímo zažít, projít se v „české krajině.

  Dům využívá konfiguraci terénu, který plynule přechází do zelených ploch střešní zhrady. Výrazná část budovy je zapuštěna v zemi a společně se zazeleněnou střechou stabilizuje vnitřní prostředí a přispívá k nízkým provozním nákladům. Vnitřní uspořádání úřadu vychází z lineární dispozice trojtaktu se střední prosklenou vstupní halou.

  Návrh: 2009

   

 • Nadhledová perspektiva
 • Vjezd do areálu + vstup do zahrady
 • Řez objektem + boční pohled