Průmyslová maska

 • Hradec Králové

  Areál Kydlinovská je bývalá továrna na okraji Hradce Králové. Je to skupina několika staveb lemujících vnitřní ulici, procházející jako páteř celým prostorem. Je zde stále jakoby mimoděk cítit atmosféra bývalého průmyslu na periferii. Perspektiva ulice končící u horizontu tovární haly, rozlehlá betonová prázdnota a kovový hangár, dřevěné ploty a průhledy připomínající v poledním slunci zastavený čas z obrazů Kamila Lhotáka.

  Areál se však funkčně výrazně proměnil z průmyslové zóny na administrativně obchodní centrum a sídlo firem. Naší snahou je vtisknout tomuto dnes nesourodému prostoru novou tvář a přispět tak k jeho oživení a zviditelnění. Do situace vstupujeme s konceptem masky. Nasazená maska překrývá původní tvář, která se pod ní skrývá a mění svůj charakter. Maska je v našem návrhu předsazená modulová fasáda z pororoštu. Její význam je estetický, vizuálně jednotící i praktický. Pororošt slouží jako stínící závoj před fasádami, které díky své expozici převážně směrem k jihu, jsou v letních měsících přehřívány sluncem. Pororoštová fasáda vytváří také plošný gradient. Z čelního pohledu je průhledná a téměř neviditelná, ale čím více se na ni díváme pod úhlem, zahušťuje se, až vznikne vizuální strukturovaná kovová stěna. Průmyslová maska tak skryje chaotickou hmotovou nesourodost areálu, ale přitom ho zachovává bez nutných zásahů do interiérů. Stávající otvory do objektů (okna, dveře) zůstávají na přání klienta zachovány v původním stavu. Technicistní, exaktní vzhled je v návrhu doplněn zelení a grafikou postav, která prostupuje celým areálem a předznamenává děje. Nasazením průmyslové masky vznikne komplex pro mnohá využití, který již z pohledu z ulice dává najevo svoji kvalitu prostředí a lukrativnost.

   

   

  Foto: archiv ARN

 • Pohled do areálu z ulice-výchozí stav
 • ČP.161 - výchozí stav
 • Dvorní objekt-výchozí stav
 • Maska
 • Pohled do areálu z Kydlinovské ulice
 • Objekt čp. 161
 • viz 01
 • viz 06
 • viz 11
 • viz 02
 • 11_viz 12 kopie
 • Situace