Památník ticha

 • Praha

   „Iluze o našich zábranách podílet se na zlu je stejná jako dřív“ Pavel Štingl, Leoš Válka

  Naší snahou bylo, aby se základní myšlenky pojící se s Památníkem ticha staly esenciální pro samotný architektonický návrh. Odkazujeme se na okamžik „ticha“, které se v Praze v době deportace židů rozhostilo. Ticho strachu, netečnosti a lhostejnosti se zde zpřítomňuje v „kamenné“ znehybnění. Stavba stojí a mlčí. Prostředky komunikace domu, kterými jsou otvory jako okna a dveře jsou zaslepené. Komunikace neprobíhá dovnitř ani ven. Do oken nelze nahlédnout. Přede dveřmi hlavního vstupu, které mohou být symbolickým způsobem vnímány jako ústa domu, je vztyčená stéla, která je překrývá, jako ruka položená před ústa, aby nepromluvila. Hmota se prolamuje směrem vzhůru, jako naděje. Nástavba nového patra na původních zdech nádraží přestává být mlčícím. Otevírá se směrem vzhůru. Světlo přichází seshora. Vidíme nebe. Symbolické prolomení netečného ticha je hlavním motivem celé hmoty. Zde by mělo svobodnou uměleckou tvorbou docházet k reflexi témat vztahujících se k Památníku ticha.

  V interiéru se rozvíjí myšlenka padesáti tisíc knih. Knih života, lidských životů, lidí, kteří byli z tohoto místa odvlečeni. Motiv se propisuje do vstupní haly, tematicky výtvarně pojaté stálé expozice i do světlem zaplněného prostoru pod světlíkem. Původní dochované prvky nádraží „relikty minulosti“ ponecháváme v jejich atmosféře a působení. To jsou hlavní exponáty památníku. Je to odjezdová hala, schodiště, peron, exteriérové obvodové stěny a dlažba cesty směrem ke kolejím. Zde dojde k uvědomění, že jsme na nádraží a je možné kontemplovat, co se zde odehrálo a jaký je náš vztah k těmto a podobným událostem.

  Náměstí nové čtvrti, nejbližší okolí Památníku ticha je koncipováno jako otevřená plocha, na které může stavba dobře vyznít. V exteriéru je zpracováno několik témat: „Zatmění“, abstraktní logo Památníku ticha. Fragment historické cesty se sochou Aleše Veselého „Brána nenávratna“, „Kořeny zla“, podzemní protiatomový bunkr, „Pole proměn“ staré kolejiště s pískovcovou sochou „Uroboros“ Jaroslava Róny a „Zahrada Petra Ginze“.

   

  1. místo ve vyzvané architektonické soutěži 2017.

  Stavební povolení 2018, Prováděcí dokumentace 2023.

  Jiří Krejčík, Michal Krejčík, Katuše Krejčíková, Tereza Novosadová, Pavel Chudý, Veronika Makovská, Michaela Dlouhá, Petr Mašek, Jiří Šnejdr.

  Deltaplan (DSP, DPS) – Petr Blažka, Petr Kniha, Miloš Keltner, Petr Jón

  pamatnikticha.cz

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 28b
 • 28c
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 1 PP
 • 1 NP
 • 2 NP
 • 3 NP
 • REZ - PRICNY
 • REZ - PODELNY
 • SITUACE - URBANISMUS