Památník ticha

 • Praha

  Nádraží Praha – Bubny, objekt budoucího Památníku ticha stojí v těsné blízkosti staré cesty, kterou pražští židé ve 40. letech minulého století nuceně odcházeli na svou cestu do Terezína a dalších koncentračních táborů. Na původní cestu poukazuje socha Aleše Veselého „Brána nenávratna“.

  Naší snahou bylo, aby se základní myšlenky pojící se s Památníkem ticha staly esenciální pro samotný architektonický návrh. Odkazujeme se na okamžik ticha, které se v Praze v době odsunu židů rozhostilo. Ticho strachu, netečnosti a lhostejnosti se zde zpřítomňuje v „kamenné“ znehybnění. Stavba stojí a mlčí. Prostředky komunikace domu, kterými jsou otvory jako okna a dveře jsou zaslepené. Komunikace neprobíhá dovnitř ani ven. Do oken nelze nahlédnout. Přede dveřmi hlavního vstupu, které mohou být symbolickým způsobem vnímány jako ústa domu, je vztyčená stéla, která je překrývá, jako ruka položená před ústa, aby nepromluvila. Hmota se prolamuje směrem vzhůru, jako naděje. Nástavba nového patra na původních zdech nádraží přestává být mlčícím. Otevírá se směrem vzhůru. Světlo přichází seshora. Vidíme nebe. Symbolické prolomení netečného ticha je hlavním motivem celé hmoty. Zde by mělo svobodnou uměleckou tvorbou docházet k reflexi témat vztahujících se k Památníku ticha.

  V interiéru se rozvíjí myšlenka padesáti tisíc knih. Knih života, lidských životů, lidí, kteří byli z tohoto místa odvlečeni. Motiv se propisuje do vstupní haly, tematicky výtvarně pojaté stálé expozice i do světlem zaplněného prostoru pod světlíkem. Původní dochované prvky nádraží ponecháváme v jejich atmosféře a působení. To jsou hlavní exponáty památníku. Je to odjezdová hala, schodiště, peron, exteriérové obvodové stěny a dlažba cesty směrem ke kolejím. Zde dojde k uvědomění, že jsme na nádraží a je možné kontemplovat, co se zde odehrálo a jaký je náš vztah k těmto a podobným událostem.

   

  První místo ve vyzvané architektonické soutěži, ideový návrh 2017. Stavební povolení 2018. 

  Spolupráce: Michaela Dlouhá a Veronika Krčková, Petr Mašek, Jiří Šnejdr

 • Snímek2_1061x750
 • Snímek3_1061x750
 • Snímek4_1061x750
 • Snímek5_1061x750
 • Snímek6_1061x750
 • Snímek7_1061x750
 • Snímek8_1061x750
 • Snímek10_1061x750
 • vizualizace 1
 • vizualizace 2
 • vizualizace 3
 • vizualizace 4
 • Snímek19_1061x750
 • Snímek23_1061x750
 • Snímek29_1061x750
 • Snímek34_1061x750
 • Snímek39_1061x750
 • Snímek41_1061x750
 • vizualizace 5
 • vizualizace 6
 • vizualizace 7
 • vizualizace 8
 • vizualizace 9