Revitalizace Velkého náměstí

 • Hradec Králové

  Profesor architektury Jan Gehl, autor knihy „Nové městské prostory“, přirovnává náměstí k jezeru a ulice k řekám. Řeky jsou rychlé, proudící a přináší život do jezera. V jezeře se jejich rychlost zpomaluje, vzájemně se mísí, prolínají a rozptylují. Vzniká tak předpoklad pro novou kvalitu života. Tato nová kvalita žití je v našem návrhu založena na myšlence prázdna - volného prostoru, který se rozprostírá na hladině pomyslného jezera. Břehy jsou obestavěny domy, jejich hradba vymezuje prázdno. Náměstí se od okolní městské struktury liší rozlehlostí a volností, odstupem, ze kterého hledíme na katedrály a který zvýrazní fasády veřejných domů. Je to čistá plocha, na které budou významné stavby na náměstí představovány ve vší své kráse, jako na stříbrném podnose. Zbytek dotvoří život sám.

  Automobilová doprava na Velkém náměstí dnes zabírá veškeré místo dříve používané pro veřejný život. Potřebujeme tedy uvolnit prostor pro lidi. Toho chceme dosáhnout ve třech krocích: 1. Soustředěním života do míst, kde historicky přirozeně probíhal ve vyšší intenzitě – získáme živou zónu s obchody a restauracemi. 2. Zklidněním jižní části náměstí získáme pěší promenádu pod stromy podpořenou významnými budovami.       3. Definováním těchto dvou významných cest náměstím zcela přirozeně vznikne dostatečně velká plocha pro svobodný volný pohyb. Z tohoto důvodu je povrch náměstí od fasády k fasádě kontinuálně probíhající bezbariérovou plochou, která by měla být dotvářena životem lidí. 

  Návrh: 2009, První místo v ideové soutěži

  Spolupráce: Jaromír Chmelík, Michal Potůček

 • Pohled z Bílé věže
 • Živá obchodní zóna
 • Klidná promenádní část
 • Volné veřejné prostranství
 • Pohled z kostela Panny Marie
 • Klidná promenádní strana náměstí
 • Promenáda
 • Živá obchodní strana náměstí
 • Pohled od katedrály sv. Ducha
 • Fontána
 • Fontána s nočním osvětlením
 • Náměstí Jana Pavla II.
 • Náměstí Jana Pavla II. v noci
 • Svatojánské náměstí
 • Svatojánské náměstí v noci
 • Generel veřejného osvětlení