Kaple sv.Ludmily

 • Letiště Václava Havla Praha

  Prostor budoucí kaple na Letišti Václava Havla v Praze se nachází mezi letištními terminály 1 a 2, v těsné blízkosti vyhlídkové terasy. Prostor je mimo hlavní letištní ruch, což je pro zamýšlenou novou náplň příznivé. Zároveň je to místo dobře dostupné z obou terminálů a často navštěvované právě kvůli vyhlídkové terase.

  Půdorys návrhu vychází z poměru stran kaple sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, místa, kde se nachází hrob této světice. Nová kaple odkazuje symbolicky na historickou kapli sv. Ludmily, která je v ní tak latentně přítomna.

  Pro formování interiéru letištní kaple byla důležitá idea symbolického setkání Země a Nebe. Zemské prvky jsou navrženy z jemného světle šedého teraca. Místa pro sezení a modlitbu, stejně jako presbytář z běleného dřeva. Ze země vystupují tmavé kovové prvky mobiliáře, které jsou organicky tvarované. Procesní kříž, ambon a mariánská socha jsou odlity z čirého skla. Vše je překlenuto nebeskou křišťálovou sférou. V Čechách patentovaný akustický systém Glasio z teplem vázaných fragmentů českého křišťálu vytváří atmosféru jemných odlesků a ticha.

  Podobně jako barokní nástěnná malba používala zcela přirozeně techniku optické iluze pro navození rozměrného prostoru nebo iluzi velkých oltářů, které byly ve skutečnosti malbou na dřevěnou desku, používáme k vytvoření oltářního iluzorního obrazu moderní vizuální technologii. Celou segmentovou část čelní stély uvažujeme jako digitální LED stěnu. Moderní vizuální technologie umožní zobrazit na čelní stéle jakýkoliv obraz, ať už se bude jednat o jeden samostatný oltářní obraz nebo o kombinaci obrazů či barev. Kaple je založena na myšlence proměnnosti. Tomu je přizpůsobeno i osvětlení, jehož světelná teplota se bude měnit v závislosti na denní době.

  Z exteriéru, tj. z letištní chodby, působí kaple jednoduše. Stěny jsou opatřeny světlou betonovou stěrkou. Ze vstupní stély vystupuje reliéf drapérie, šátku, atributu sv. Ludmily, provedený opět v jemnozrnném betonu a světlém odstínu. Vstupní dveře jsou skleněné, průhledné. Vstup do kaple je zvýrazněn hliníkovým leštěným křížem a nápisem.

  Studie 2020.

 • pudorys stare kaple sv.Ludmily v bazilice sv. Jiří-web
 • diagram odvození půdorysu nové kaple w
 • půdorys
 • řezy
 • diagram barvy světla 1
 • diagram barvy světla 2
 • diagram barvy světla 3
 • A2 01 - B - web
 • A2 02 - B - web
 • A2 03 - web
 • A3 02 - web
 • obkladový panel křišťál
 • mobiliař
 • A3 03 - web
 • A3 05 - web
 • A3 04 - web