Živé náměstí

 • Hradec Králové

  Velké náměstí v Hradci Králové se nachází v centrální části města, v památkové rezervací. V současném stavu nevyužívá plně svého potenciálu. Parkování na ploše náměstí omezuje veřejný prostor a nedává možnost využití pro veřejné akce. Veškerý společenský život je zde paralyzován odstavenými automobily. Vzhledem k tomu, že nelze skloubit parkování osobních vozidel na ploše náměstí s požadavky kladenými na prostranství určené pro veřejnost, zabývali jsme se v této studii úvahou umístění potřebné parkovací kapacity přímo pod plochu náměstí.

  Pod plochou Velkého náměstí jsme umístili parkovací objekt o celkové kapacitě cca 294 parkovacích stání pro osobní automobily. Vjezd do parkovacího objektu navrhujeme novým vjezdem z I. městského okruhu. Doprava pod Velké náměstí je vedena dvousměrným tunelem, který zajišťuje vjezd a výjezd z podzemního parkoviště pod úroveň Komenského ulice. Takto navržené řešení vjezdů do parkovacího objektu má pozitivní dopad na zklidnění dopravy na Velkém náměstí. Omezení parkování na náměstí pozitivně ovlivňuje dopravní situaci v ulici V Kopečku a má výrazný vliv na výjezd z náměstí v místě tzv. „uzlu Grand", kde se v současné době koncentruje značná dopravní zátěž. Inspirací nám byly příklady řešení obdobných realizací ze zahraničí.

 • VELKE PARKOVISTE - web
 • DIAGRAM - 01 SOUČASNÝ STAV-web
 • DIAGRAM - 02 ARCHEOLOGIE-web
 • DIAGRAM - 03 KONCENTRACE-web
 • DIAGRAM - 04 PRINCIP-web
 • DIAGRAM - 05 NAVRHOVÝ STAV-web
 • DIAGRAM - 06 DOPRAVA-web
 • 01_SIT_PARTER-web
 • 03_SIT_4PP-web
 • 08_PARKING_4PP-web
 • web_VELKE NAMESTI 01
 • web_VELKE NAMESTI 02
 • web_VELKE NAMESTI 03
 • web_VELKE NAMESTI 04
 • web_VELKE NAMESTI 05
 • web_VELKE NAMESTI 06
 • web_PODZ PAR_01
 • web_PODZ PAR 02
 • web_FOYER parkovacího objektu
 • web_KOMENSKEHO ULICE 01
 • web_KOMENSKEHO ULICE 02