Zámek Barchov

 • Barchov

  Zámek Barchov byl postaven v 1. pol. 18. století jako soukromá rezidence tehdejšího královéhradeckého hejtmana. Drobné měřítko stavby s jemnými detaily zpracování fasády je příkladem stavby zámečku venkovského typu. Postupné střídání majitelů a v nedávné době nevhodné využití a problematická restituce dovedly tuto kulturní památku na samý okraj její fyzické existence. 

  Idea obnovy byla vedena snahou maximálně ochránit stavební podstatu objektu, konstrukce, které musely být odstraněny vzhledem ke svému poškození, nahradit odpovídající replikou. Takovýto „restaurátorský přístup“ k obnově zámku by měl být zárukou, že památka bude obnovena zcela v souladu s pravidly památkové péče. Výrazná revitalizace byla připravena pro zámecký park. Zde na rozdíl od vlastní budovy byl vytvořen návrh, který volně navazuje na krajinářské pojetí parkových úprav oblíbených především v 19. stol., avšak k doplnění celého konceptu využívá současných architektonických prvků. 

  Návrh: 2012

  Spolupráce: Michaela Dlouhá

 • Jihozápadní pohled
 • Situace zámeckého areálu
 • Jihovýchodní pohled
 • Severozápadní pohled
 • Půdorys 2.NP
 • Lavička pod stromem
 • Pohled na lavičku pod stromem
 • Amfiteátr
 • Amfiteátr-řez a pohledy
 • Voliéra
 • Voliéra - boční pohled
 • Voliéra - vrchní pohled