Kooperativa lobby

 • Praha

  Společnost Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna jsou součástí velké nadnárodní pojišťovací společnosti Vienna Insurance Group. Červená linka, grafický prvek objevující se v logu každé z těchto společností, nás inspirovala k vytvoření jednotícího prvku všech navrhovaných prostorů. Červená linie symbolizující propojení společností ve skupině prochází interiérem, kde jednotlivé prostory tímto vizuálním prvkem sjednocuje, barevně oživuje a podtrhuje dojem solidnosti, jistoty, stability a tvůrčí kreativity.

  Celková koncepce řešení je patrná na vstupním prostoru pojišťovny kooperativa. Vstupní hala je důležitým „uzlem“, ve kterém se protíná několik komunikačních směrů. Perspektivní prodloužení prostoru od vstupu ve směru podélné osy do vnitřních částí dispozice je podpořeno i jeho postupným zužováním. Náš návrh tuto iluzi hloubky prostoru ještě zvýrazňuje vložením červené linie v dlažbě a použitým světlením. Výrazným architektonickým prvkem haly je centrální kruhové schodiště. Jeho řešení je maximálně transparentní a vytváří v prostoru dynamický a elegantní prvek. Kamenné schodišťové stupně jsou podepřeny ocelovou konstrukcí, která je ve své spodní části modelována do tvarů postupně se rozevírající spirály a sledující prostorovou křivku výstupního ramene.

  Návrh: 2010

 • Pohled do haly spol Kooperativa od vstupu
 • Spirálové schodiště
 • Pohled na schodiště od recepce
 • Vstupní hala CPS
 • Diagram