Pomník pro Miladu Horákovou

 • Praha

  Pomník pro Miladu Horákovou jsme od prvních úvah vnímali jako příležitost citlivě připomenout lidské poselství této ženy, které je dodnes obecně platné a významné. Milada Horáková představuje idol hrdinky plné lásky k lidem, pravdě a spravedlnosti. Pávě tato čistota a svoboda myšlení se staly inspirací pro naše uvažování.

  Snažili jsme se hledat „srdce“ prostoru současného Pětikostelního náměstí. Těžiště, které bude přesně vykonstruované a přitom kolemjdoucími vnímané jako zcela přirozené. Sochu jsme chtěli umístit do tohoto těžiště, tak aby vyšla vstříc hlavním pohledům a přes své zdánlivě volné umístění se v něm stala jasnou a přesně zapojenou dominantou. Trojúhelníkový půdorys středu náměstí jsme rozdělili pomocí dvou os. První vychází z nejnižšího vrcholu trojúhelníku a míří do středu protilehlé strany. Druhá osa vychází ze severního vrcholu a míří k jižní straně trojúhelníku, kterou protíná v jejím zlatém řezu. Průsečík těchto dvou os určil polohu i směrování sochy. Pohled Milady Horákové díky mírnému natočení hlavy směřuje dolů do volného prostoru k Valdštejnskému náměstí. Tím je podpořena hlavní pohledová osa umístěná ve stoupajícím terénu se stromy domy a oblohou v pozadí.

  Samotná socha je řešena jako organicky vyrůstající z trojhranného náměstí na trojbokém soklu s šikmými řezy. Vzhledem k historické architektuře okolí a umístění na Malé Straně je zamýšleným materiálem pískovec. Milada Horáková je ztvárněna jako nezdolná hrdinka neváhající obětovat svůj život za svobodu národa, jako žena a matka. Proto je komponovaná s postavou dcery, která je zároveň výrazem hoře z bezpráví a zvůle.

  Povrch náměstí a jeho nejbližší okolí jsme řešili jednoduše a prostě. Plocha je bez překážek a barier. Střední trojúhelník vyčleňují kamenné pásy ve směru hlavní linie zlatého řezu, prokládané řádkovou dlažbou okolního náměstí. Do některých z těchto pásů jsou vtisknuty kovové intarzie výňatků z posledního dopisu na rozloučenou, který Milada Horáková napsala ve vězení noc před popravou. Tyto fragmenty textu věnovaného jejím nejbližším, jsou částí jejího odkazu a mohou být chápány i v širším výrazu jako etický vzor.

  Toto místo působí klidnou a mírně lyrickou atmosférou. Listí, které na podzim opadá, můžeme rozhrnout nohou a objevit fragment textu mezi dlažbou. V letním slunci bude zase socha zářit na pozadí tmavé zeleně stromů, a tak se bude náměstí s ročními obdobími proměňovat. Příjemné místo pro krátké setrvání a zamyšlení.

  Celá koncepce je prostá a civilní. Ukazuje Miladu Horákovou jako čistého a hluboce uvažujícího člověka s ohromnou a neoblomnou láskou k životu a k lidem. 

  Návrh: 2014

  Spolupráce: Petr Novák

 • Celkový pohled
 • Diagram umístění pomníku
 • Pohled
 • Detail 01
 • Detail s lavičkami