Kaple sv.Ludmily

 • Letiště Václava Havla Praha

  Kaple svaté Ludmily je uvažována jako adorační kaple pro soukromé modlitby cestujících, nebo pro lidi, čekající návrat svých blízkých z cest, stejně tak jako pro zaměstnance letiště
  i věřící z blízkého okolí.

  Významným tématem pro formování interiéru letištní kaple se stalo symbolické setkání Země a Nebe. Zemské prvky (podlaha a stély) jsou navrženy z jemného světle šedého teraca. Místa pro sezení a modlitbu, stejně jako presbytář, jsou navržena z běleného dřeva a jsou posazena na teraco. Ze země dále vystupují tmavé kovové prvky mobiliáře jako kropenky, věčné světlo, svatostánek, dřík ambonu a procesního kříže, plato pod sochu, které jsou organicky tvarované. Procesní kříž, ambon a mariánská socha jsou odlity z čirého litého skla. Teracový oltář prostupuje dřevěnou podlahu presbytáře. Zemský povrch je pak překlenut nebeskou archou navrženou z českého křišťálu. V Čechách patentované systémové akustické panely z teplem vázaných fragmentů českého křišťálu vytvářejí prostor jemných odlesků a povznášející tiché atmosféry.

  Základní půdorysné rozložení návrhu kaple odpovídá vzájemnému poměru stran kaple svaté Ludmily v bazilice svatého Jiří na Pražském hradě, kaple, kde se nachází hrob této světice. Dřevěné části (lavice a presbytář) odkazují přímo na půdorysný rozměr historické kaple svaté Ludmily v této bazilice. Původní historická kaple je tak latentně přítomna v této nové moderní.

  Celou segmentovou část čelní stély uvažujeme osadit flexibilní digitální LED stěnou a vytvořit tak „živou kapli“. Moderní vizuální technologie nám umožní zobrazit na čelní stéle jakýkoliv obraz, ať už se bude jednat o jeden samostatný oltářní obraz nebo o kombinaci - koláž několika obrazů. „Živá kaple“ je založena na myšlence proměnnosti, tato kaple se může proměňovat podle potřeb. Podobně jako například barokní nástěnná malba používala zcela přirozeně techniku optické iluze pro navození rozměrného a extatického prostoru nebo iluzi velkých oltářů, které byly ve skutečnosti malbou na dřevěnou plošnou desku. My v našem návrhu používáme k vytvoření proměnného oltářního obrazu, proměnné atmosféry i možné perspektivní iluze moderní vizuální technologii.

  Za čelní stélou se nachází prostor pro zpověď a sakristie se vstupem jednak z prostoru kaple, a dále pak i z provozní obslužné chodby uvnitř dispozice letiště. Sakristie slouží jako zázemí kaple a zároveň i jako kancelář letištního kaplana. Sedačky v prostoru pro zpověď jsou přenosné a mohou se v případě potřeby použít jako mobiliář při liturgii.

  Z exteriéru, tj. z letištní chodby, působí kaple jednoduše. Stěny jsou opatřeny světlou betonovou stěrkou v odstínu teracové podlahy. Ze vstupní stély vystupuje betonový reliéf drapérie – šátku, atributu svaté Ludmily. Vstupní dveře jsou skleněné, průhledné. Vstup do kaple je zvýrazněn hliníkovým leštěným křížem a nápisem. 

 • A3 04 - web
 • A3 05 - web
 • A3 03 - web
 • A2 01 - B - web
 • A2 02 - B - web
 • A3 01 - B - web
 • A2 03 - web
 • A3 02 - web